z powodu jego natręctwa wstanie i da mu…

z powodu jego natręctwa wstanie i da mu…

Łk 11,8: Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

Łk 11,1–13

„Skuteczność modlitwy nie leży w wyborze tego czy innego nabożeństwa, tylko w nieustawaniu. Jezus, nauczając o modlitwie, wskazywał, że nie można ustawać (Łk 11,1-13). To pobożne natręctwo, ciągłe proszenie, szukanie, kołatanie. Modlić się to nie dać się odesłać z pustymi rękami. Trzeba być niedającym się zniechęcić w proszeniu, zdecydowanym w szukaniu, a– korzystając z jakże częstego stylu a fortiori w przypowieściach Jezusowych–nawet zuchwałym w kołataniu! Jeśli twierdzisz, że nie zostałeś wysłuchany, to jedynie dlatego, że po proszeniu przestałeś szukać albo po szukaniu już nie kołatałeś.”Augustyn Pelanowski OSPPE

„Jeśli będziemy się modlić, otrzymamy odpowiedź na wszystkie trapiące nas pytania. Bez modlitwy nie potrafiłabym pracować nawet przez pół godziny. Bóg obdarza mnie siłą dzięki modlitwie.”św. Matka Teresa z Kalkuty

„Proś ze skruchą, szukaj przez posłuszeństwo, pukaj z wielką cierpliwością.”Kto bowiem w ten sposób prosi, otrzymuje, kto szuka znajduje, a pukającemu będzie otwarte”(Mt 7,8).”św Jan Klimak

odstąpcie ode mnie wszyscy pracownicy niesprawiedliwości

odstąpcie ode mnie wszyscy pracownicy niesprawiedliwości

Łk 13,27: I odpowie wam:”Nie wiem [o] was, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy pracownicy niesprawiedliwości.”

Zbawienie jest nazwane wąskimi drzwiami. Ludzie, którzy postępują niesprawiedliwie pozostaną za bramą nieba. Będą kołatać, płakać i wyrzucać sobie złe postępowanie (zgrzytanie zębów) lecz zostaną odprawieni – mimo, że słuchali Słowa, jedli i pili z Jezusem. Sprawiedliwość jest postawą, w której człowiek ma na uwadze czyjeś dobro, nie tylko swoje własne. Nie próbuje posłużyć się drugim dla realizacji swych celów, odrzuca wzięcie łapówki(Iz 33,15-16). Niejednokrotnie wymaga to ofiary np. ze 'świętego spokoju’ lub 'błogosławionej neutralności’, straty czasu, uszczuplenia sobie zysku, umniejszenia komfortu, przyjemności. Być niesprawiedliwym to dbać tylko o siebie, gromadzić korzyści czyimś kosztem. Tak „upasiona” dusza nie przeciśnie się przez wąskie drzwi.

„Sprawiedliwość jest cnotą, która oddaje każdemu, co mu się należy, zawsze i stale” św. Tomasz z Akwinu (Summa II-a II-ae 58,1)