Nie bój się…

Nie bój się…

Łk 5, 10: Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.

Łk 5,1-11

Piotr właśnie doświadczył cudu i ma świadomość, że stoi przed Kimś niezwykłym. Kimś, kogo nazywa „Panem”. Przejmuje to Szymona lękiem… W blasku świętości czuje się grzeszny, niewystarczający, niegodny. Chciałby się ukryć-„odejdź ode mnie…”. Jezus jednak mówi:”Nie bój się…”. Miłość uspokaja, jest łagodna. Stwarza klimat akceptacji, który przekazuje: ’to jaki jesteś i co już potrafisz- wystarczy. Widzę cię ze wszystkimi twoimi zaletami oraz ograniczeniami i akceptuję cię, przyjmuję. Nie domagam się wcale abyś zmieniał swoją inteligencję na większą, zdolności na inne. Nie neguję też twoich doświadczeń, historii życia ale wchodzę w nią z szacunkiem. Jeśli pozwolisz, mogę ją przemienić, a twoja codzienność zajaśnieje wtedy wiecznym blaskiem. To, co już potrafisz jest cenne i użyteczne dla Mnie. Potrzebuję różnorodnych darów i sam rozdaję charyzmaty. Twoją umiejętność łowienia chętnie wykorzystam w służbie Królestwa. A gdy będziesz ze Mną Piotrze, zobaczysz jeszcze niejeden cud…’ Być może właśnie to mówiły Szymonowi pełne miłości oczy Jezusa… Czy można się dziwić, że zostawił obfity połów i poszedł za Nim?

„Miłość to radość z cudzego istnienia.”Henryk Elzenberg

Rodowód Jezusa

Rodowód Jezusa

Mt 1, 1: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.”

W rodowodzie Jezusa jest miejsce na słabość i ludzki grzech. Tylko Bóg potrafi włączyć pokrzywione różnymi zdarzeniami i decyzjami linie ludzkich losów w historię zbawienia. Tak jak wyszedł w życie Abrahama, Dawida, Rahab i Rut chce czynić i dziś. On może pisać prostymi zgłoskami po skomplikowanej historii mojego życia i prowadzić ją do wspaniałego finału. Wystarczy Mu tylko moje „tak”. Dziś ostatni tydzień adwentu. Wołamy pierwszą z wielkich antyfon:”O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, obejmując wszechświat od krańca do krańca, i wszystkim rządzisz z mocą i łagodnością; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

„Nie ma nic potężniejszego nad łagodność ani nic nie jest tak łagodne jak prawdziwa siła.” św. Franciszek Salezy