zapłata wasza wielka jest w niebie

zapłata wasza wielka jest w niebie

Mt 5,11-12: „Szczęśliwi jesteście, skoro piętnują was i ścigają, mówią wszelką krzywdę przeciwko wam, kłamiąc, z Mojego powodu. Radujcie się i weselcie, bo zapłata wasza wielka jest w niebie.”

Wiara dosięga Boga. Jest jak wtyczka podłączona do źródła wszelkiego dobra, motywacji, sensu, błogosławieństwa… Lecz szczególnie miły Bogu jest heroizm wiary. Człowiek wierzy mimo przeciwności, przeszkód i krzywd ze strony innych ludzi, nieraz bolesnych strat, ran duchowych czy fizycznych. Wierzy, mimo okoliczności życiowych, które daleko odbiegają od ziemskich pomysłów na sukces i szczęśliwe życie. Wiara, która przetrwała ogień prób zyskuje wielką nagrodę u Boga. Słowa i obrazy nie są w stanie jej opisać choć Bóg i tutaj może dać jej duchową namiastkę…

Hbr 11,1: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy.

„Dobrze jest pamiętać, że mamy prawo obywatelskie do nieba, Świętych Pańskich zaś za towarzyszy i domowników. Łatwiej wówczas znieść to, co jest na ziemi.” św. Teresa Benedykta od Krzyża