Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

Mk 16,16: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi.”

Zbawienie, a więc ocalenie jest darmowym darem Jezusa, którego skutkiem jest nowe życie w Duchu Świętym. Nie wszyscy jednak chcą w hojny gest Boga uwierzyć i dar przyjąć. Niewierzący, w konsekwencji zajmują Boże miejsce na sędziowskim tronie i sami rozsądzają co jest dobre, a co złe. Stają się dla siebie oraz innych trybunałem wydającym wyroki potępienia.

„Chrzest święty był dla mnie pocałunkiem, przez który Bóg przyjął mnie za przybrane dziecko swoje.” bł. Michał Sopoćko

„O wieczny i niedostępny, jasny i słodki strumieniu ukrytego przed oczyma ludzi źródła; jego głębia bez dna, wysokość bez kresu, szerokość bez miary, czystość bez skazy najmniejszej. Z Ciebie wypływa rzeka, «która uwesela miasto Boże» po to, abyśmy «wśród głosów radości i dziękczynienia» śpiewali pieśń chwały, wykazując z własnego doświadczenia, iż «w Tobie jest źródło życia» i że «w Twoim świetle oglądamy światło»” św. Bonawentura

królestwo Boże pośród was jest

królestwo Boże pośród was jest

Łk 17,21: „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.”

Spory biblistów o tłumaczenie greckiego terminu:”entos hymón” na:„pośród was”,”w was” lub „wewnątrz was” zdają się nie mieć końca. Waldemar Rakocy CM zauważa, że Jezus kieruje swoje słowa do faryzeuszy. Naucza ich nie o warunkach przyjęcia Królestwa lecz o sposobach jego przyjścia. Mówi, że Królestwo nie przyjdzie tak dostrzegalnie jak oni to sobie wyobrażają (np. przemiany społ.-polit.) gdyż ma naturę duchową. Można zaobserwować jego znaki (cuda) w misji Jezusa, lecz faryzeusze nie umieją ich dostrzec, bo oczekują czegoś zupełnie innego.

„Użycie greckiego sformułowania ENTOS HYMON powinno się zrozumieć jako dostępność, bycie w dyspozycji dla nas. To nie jest jakaś rzeczywistość ukryta w nas, niczym iskra w glinianym naczyniu – raczej chodziło o to, że jest ono w naszych relacjach, wydarzeniach, przeżyciach, a nade wszystko w sakramentach Kościoła, w Jego przepowiadaniu Ewangelii – tu ujawnia się dostępność zbawienia.” Augustyn Pelanowski OSPPE