kiedy obchodzono urodziny Heroda…

kiedy obchodzono urodziny Heroda…

Mt 14,6: Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi.

Mt 14,1-12

W dniu swoich urodzin tetrarcha czuje się panem sytuacji lecz wkrótce przekona się boleśnie, że to on jest wplątany tryby okoliczności, sterowany przez konwenanse, zwodzony przez strefy wpływów i skrojone na miarę jego słabości oddziaływania. Biesiadna atmosfera, alkohol, tańce, prezenty i pochlebstwa- wszystko to napiera, oszałamia, podpuszcza i ogłupia Heroda. Usypia jego czujność i wzmaga ekscytację. Skłania do składania pochopnych deklaracji, które zostaną natychmiast wykorzystane…

„Pijany tetrarcha o krzaczastych brwiach,
Trefionej brodzie i palcach pachnących mirrą
Jest jeszcze jednym aktorem,
Który nie wierzy w swoją rolę,
Chociaż gra ją znakomicie,
Bo udaje, ale nie przeżywa”
Roman Brandstaetter

„Krwawe urodzinki – taki tytuł można by dać wydarzeniu, które dziś opisuje Ewangelia… Tyle już obchodziłem urodzin- bo 52 latka na karku- i same obchodzenie ich, jeśli się wewnętrznie nie odradzam- to taki płytki rytuał. Bo co mi po tym, że kolejny rok minął od moich urodzin, jeśli w tym czasie coś się we mnie na nowo nie narodziło, coś się we mnie nie odrodziło… Czy obchodzisz rocznicę swoich duchowych odrodzeń?”Wojciech Jędrzejewski OP

opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą

opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą

Mk 10,28: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.”

Mk 10,28-31

Mimo, że mówiący w imieniu apostołów Piotr już korzysta z przywilejów towarzyszenia Jezusowi: darów materialnych, usług goszczących ich ludzi i towarzyszących im kobiet, przygotowujących posiłki czy udzielających im ze swego mienia (Łk 8,3), oczekuje znacznie większych gratyfikacji. I Jezus je obiecuje. Nie tylko autorytet duchowy, ale i sympatię wielu, którzy będą traktować ich jak rodzinę. Piotr i apostołowie mają pewność, że zostawili wszystko, co było dla nich strefą komfortu i bezpieczeństwa: swój fach; to, co łatwe i wygodne; dyspozycyjność dla siebie. Wybrali Jezusa i drogę, którą ich wiedzie. Są wolni od niepokojów o dobra materialne choć może jeszcze niekoniecznie wolni od pożądań w sferze duchowej…

„Wstrzemięźliwy nie zasmuci się z powodu braku pokarmu ani powściągliwy, jeśli nie osiągnie dodatkowej przyjemności, ani łagodny, jeśli wymknęła się sposobność do zemsty, ani pokorny, pozbawiony ludzkiej czci, ani też niechciwy pieniędzy, gdy poniósł straty.” Ewagriusz z Pontu

objawiłeś je niemowlętom

objawiłeś je niemowlętom

Łk 10,21: „zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.”

72 uczniów wraca z misji i opowiada Jezusowi, czego udało się im dokonać w Jego imię. Ekscytuje ich, że poddają się im złe duchy. Jezus zaś raduje się, że Bóg te rzeczy pozwala czynić ludziom prostym w myśleniu, naiwnym i szczerym jak dzieci.

„Słowo nepios w klasycznej grece oznacza dziecko, które jeszcze nie mówi, nie potrafi poprawnie rozumować. „Kiedy byłem niemowlęciem (nepios), mówiłem (laleo) jak niemowlę, konstruowałem wypowiedzi(logidzomai) jak niemowlę…”(por.1Kor 13,11). Całe poznanie pochodzi od Boga, a mędrcy i pojętni uczeni w piśmie oddalają się od Niego, pozbawieni Bożej pomocy przez swe zaufanie we własne moce…” Filip Taranienko

„Być małym to także nie przypisywać sobie dobra, które się czyni, jakby się było do czegoś zdolnym, lecz uznać, że Bóg daje ten skarb dziecku do rąk, by posłużyło się nim, kiedy zajdzie potrzeba. Lecz skarb ten pozostaje skarbem Boga.” św.Teresa od Dzieciątka Jezus