Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie

Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie

Łk 2,12: „A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.”

Łk 2,1-14

„Bóg mówi wyraźnie do nas tej nocy: to jest dla was znak. Jeśli chcecie do Mnie trafić, ta stajnia i ten żłób wyznaczają drogę. Orientujcie się na uniżenie, na pokorę. Trzy korekty naszego wzroku, jakich Pan dokonuje tej nocy. Uczymy się widzieć Jego samego, uczymy się widzieć siebie i uczymy się rozumieć czas, w którym żyjemy. Pierwsza mocna korekta uświadamia, jak Pan inaczej widzi. Cała liturgia niebieska jest skoncentrowana na stajni. To miejsce, które Pan wybiera dla siebie. Aniołowie śpiewają „chwała Bogu na wysokościach”, Który uniżył się tak, że chyba bardziej uniżyć się nie da. Druga korekta dotyczy widzenia siebie: Jezus urodził się w Betlejem ale nikt Go tam nie przyjął, nikt nie rozeznał wartości tej nocy, nie poznał się na Bogu tej nocy. Rozpoznali pasterze, zostawieni gdzieś na boku, na peryferiach. Dlaczego oni? Bo Pan widzi serce. Liczy się to, co jest we wnętrzu, wewnętrzne spotkanie z Bogiem – On się nie daje oszukać naszą zewnętrzną autoprezentacją. I ostatnia korekta dotyczy czasu. Kto wie czy nie najważniejszym słowem tej nocy jest słowo „dziś”. To, co szare, przeciętne i zwykłe Bóg czyni najważniejszym dniem w życiu. Zmienia zupełnie jego znaczenie. Nic nie zrobicie z wczorajszym dniem. Tu i teraz należy do nas i należy do Niego, i jest przestrzenią spotkania.” apb. Grzegorz Ryś

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi

Mt 5,45: ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Mt 5,38-48

Dobroć i miłość Boga jest bezwarunkowa. Ojciec nie wymaga miłości w zamian. Nie jest też Kimś, kto zabiera światło słoneczne czy odcina od wody tego, kto Go lekceważy lub nie poczuwa się do wdzięczności za możliwość korzystania z otrzymanych dóbr tudzież łamie Jego prawa. Nie oznacza to, że logika i prawo miłości pozbawia Boga możliwości wyciągnięcia konsekwencji i „wiąże Mu ręce”. Nie posługuje się On jednak zastraszaniem, by osiągnąć posłuszeństwo, nie nadużywa władzy Stworzyciela, nie zniewala jako Ofiarodawca. Nawet ten, kto sprzeniewierzył Mu się – jest stworzony na Jego obraz i posiada nieutracalny status Bożego stworzenia. Jest kochany bezinteresownie i bezwarunkowo- nie „za coś”, ale „pomimo”. Jak dziecko utytłane w błocie nie przestaje być dzieckiem, które się kocha, karmi i pragnie oczyścić…

„Bóg jest istotowo obecny w każdej duszy nawet duszy największego grzesznika na ziemi.”św. Jan od Krzyża

„Bóg cię szuka, nawet jeżeli ty Go nie szukasz. Bóg cię kocha, nawet jeżeli ty zapomniałeś o Nim. Bóg dostrzega w tobie piękno, nawet jeżeli myślisz, że na próżno roztrwoniłeś wszystkie swoje talenty.”papież Franciszek

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości

Łk 16,8: Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.

Łk 16,1-13

Historia o nieuczciwym rządcy, który nadużywa zaufania swojego Pana i wyzyskuje Jego dobra dla osiągnięcia własnych korzyści jest skierowana do uczniów. Rządca, choć zdefraudował wiele, znał dobrze swojego mocodawcę i ludzi, z którymi wchodził w relacje. Wiedział, jak pozyskać ich sympatię i jak zdobyć przychylność właściciela. Choć intencje administratora były niskie: znowu miał na celu głównie własny interes, pierwszy raz na jego manipulacjach (i to nieprzypadkowo) zyskały też inne osoby. Są oni przede wszystkim dłużnikami Pana, jednakże również są jakoś zależni od rządcy. Może im się żyć dużo lżej, gdy włodarz okaże im miłosierdzie… Kiedyś będzie trzeba zdać sprawę ze swojego życia. Jezus pochwala postawę starania się o przychylność Boga przez (przynajmniej częściowe) darowanie przewin winowajcom…

„W dzisiejszej Ewangelii, Jezus zapewnia nas, że zawsze jest czas na naprawienie dobrem popełnionego zła. Niech ten, kto był przyczyną łez, uczyni kogoś szczęśliwym; kto bezprawnie coś odebrał, niech da temu, kto jest w potrzebie.”papież Franciszek

„Miłosierdzie wobec ubogich leczy brud skąpstwa i czyni duszę piękną.”św. Antoni z Padwy