kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je

kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je

Mk 8,35: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.”

Mk 8,34 – 9,1

Najbardziej przywiązani jesteśmy do życia biologicznego, natury ludzkiej. Jej dążenia są przyziemne, cele ograniczone i nietrwałe. Jezus zachęca by odważyć się odwrócić oczy od skłonności i pożądań 'ja’ na rzecz 'Ty’ w Bogu. Żyć życiem duchowym, którego wartości nie są materialne ale za to są wieczne.

„Dokonałam wyboru!… Wolę cierpieć z Tobą aż do śmierci, niż cieszyć się choć przez chwilę z tymi, którzy Cię znieważają i opuszczają… Rozważyłam szeroką drogę… Oceniłam wartość nietrwałych bogactw tej ziemi… Zmierzyłam trwałość jej ulotnych przyjemności… Zbadałam jej próżne szczęścia i przemijającą chwałę. Widziałam te wspaniałe kwiaty, pod którymi rosną ciernie wyrzutów sumienia i rozczarowania z powodu cierpienia. Dzięki Twojemu Boskiemu światłu wszystko zrozumiałam!… I odwracając wargi od zatrutego kielicha, zawołałam z Mędrcem: Marność nad marnościami, wszystko na ziemi jest marnością, prócz miłości Boga i służenia Mu.” św. Bernadetta Soubirous

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

J 3,14: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.”

Aby ocalić złorzeczących i podejrzewających Boga o złe zamiary Izraelitów, wędrujących przez pustynię i kąsanych przez jadowite węże(Lb 21,4-9) Bóg polecił Mojżeszowi sporządzić znak węża i umieścić na wysokim palu. Ktokolwiek spojrzał na niego, a był ukąszony, pozostał przy życiu. Jezus mówi, że dla ocalenia zbuntowanych przeciwko Bogu ludzi, pokąsanych grzechem, bliskich duchowej śmierci konieczne jest patrzenie na Tego, który cierpienie i śmierć zwycięża.

„Krzyż jest wydarzeniem powstałym na skutek wielu konkretnych czynności (i zaniedbań) ludzkich. Grzech świata zaprowadził Go na krzyż. To na krzyżu Jezus przezwyciężył wszelkie ludzkie „nie” wobec Boga swoim jednym wielkim okrzykiem „tak”: „Wykonało się!”(J 19,30).” kard. Christoph Schönborn OP

„Patrzcie na Ukrzyżowanego, a cały trud walki wyda wam się lekki.” św. Teresa od Jezusa