Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?

Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?

Mt 21,31: Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?

Mt 21,28-32

Jezus opowiada przypowieść, której epicentrum stanowi ego człowieka. Zostało ono obdarzone wolną wolą i dramatycznie zmaga się w nim miłość ku Bogu, pobudzająca do postępowania zgodnie z Jego wolą, z miłością własną, skłaniającą do robienia tego, co dla niej przyjemne. Wola Boża jest jak języczek u wagi, który pokazuje stan serca obu synów. Serce pierwszego, impulsywnie pełne dobrych chęci i pozornie grzeczne okazuje się zakłamane. Brak wykonania woli ojca nie budzi w nim niepokoju sumienia. Zafiksowane na sobie ego przestało nawet pamiętać, że istnieje jakaś 'wola ojca’…Serce drugiego wydaje się buntownicze lecz jest szczere i nie obawia się ujawniać własnych potrzeb. Jego ego wprawdzie się zmaga lecz końcowa kapitulacja ujawnia większą miłość do ojca niż samego siebie. Jezus w Getsemani też swoje „Tak” Bogu okupił krwią i łzami…

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę.”Jerzy Liebert

„Świętość polega na tym, by czynić wolę Bożą, by być tym, czym Bóg nas chce mieć.”św Teresa z Lisieux

I powątpiewali w Niego…

I powątpiewali w Niego…

Mk 6,3: I powątpiewali w Niego.

Mieszkańcy rodzinnego miasta, podobnie jak krewni Jezusa nie uwierzą w Niego w czasie trwania Jego ziemskiej misji(J 7,3). Zbyt są przywiązani do swych opinii i wspomnień by otworzyć się na nowe i niepojęte. Osądzanie, zaszufladkowanie, a w konsekwencji lekceważenie jest prostsze niż wiara i znacznie wygodniejsze niż trud analizy nowych danych. Podobno

„nic na świecie nie zostało sprawiedliwiej rozdzielone niż rozum. Każdy uważa, że otrzymał dostateczną ilość”(Jacques Tati).

Jednakże tylko pokora i wiara pozwala zachować giętkość umysłu. Pokora uczy by kwestionować własne możliwości poznawcze i znać swe ograniczenia. Wiara zaś stale go otwiera na to, co zrozumienie przekracza, korzy przed Tym, który czyni niemożliwe.

„Świętość człowieka leży na szerokości trzech palców. Wszystko zależy od umartwienia swego 'razionale'(rozum), po czym przykładał znacząco trzy palce do czoła, nie mając na myśli światła poznania, ale wyjaśniał, że oznacza ono mającą oparcie w krytyce pychę myślenia, zadowolenie z siebie i egoizm.”św Filip Neri

natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim

natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim

Mt 4, 20: „Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.”

Godna podziwu w rybakach jest ich wrażliwość duchowa. Nie są to ludzie zaprzedani swej pracy, nie widzący świata poza tym, co materialne; nie tam szukają szczęścia i spełnienia. Gdy słyszą Głos nieporównywalny z żadnym innym na świecie- który woła; kiedy zjawia się Ten, o którym wiedzą wewnętrznie, że ma moc odmienić ich życie- idą bez wahania i bez obaw. Zostawiają swoje sieci- nadzieje na osiągnięcie sukcesów po ludzku, zwyczajnie. Wychodzą ku temu, co nieznane…

„Jeśli godnym pochwały jest słuchanie słowa, o ileż więcej wypełnianie go. Jeśli go nie słuchacie, żyjecie w zaniedbaniu i niczego nie budujecie. Jeśli słuchacie bez praktykowania, budujecie ruiny. Słuchać i wypełniać to budować na skale…, słuchać nie wypełniając, to budować na piasku; odmówić nawet słuchania, to nie budować niczego.”św. Augustyn

„Zawsze i w każdej okoliczności posłuszeństwo dla światła, które już mamy, jest drogą do nowego światła.”bł. John H. Newman

Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

Łk 6,39: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?”

Człowiek, kierujący się tylko ludzką opinią i nauką, a nie Bożym Słowem, jest według Boga ślepcem i daje się zwodzić ślepym. Słuchanie Ewangelii sprawia, że uczeń otrzymuje oczy Jezusa, uczy się patrzeć na życie z perspektywy, która ocala od zguby.

„Księga Rodzaju przedstawia człowieka, który przed popełnieniem grzechu pod pewnym względem widział, pod innym zaś był ślepy.’Jedli i otworzyły się oczy obojga'(Rdz 3,7). Otworzyły się ich oczy zmysłowe, które dotąd mieli zamknięte po to, ażeby nie niepokoiły i nie przeszkadzały im patrzeć oczyma duszy; zamknęły się natomiast ich oczy duszy, którymi oglądali Boga i cieszyli się Nim – zamknęły się, jak sądzę, z powodu grzechu. Każdy prawdziwy chrześcijanin ma otwarte oczy duszy, a zamknięte oczy ciała, bo tylko w takim wypadku człowiek może oglądać najwyższego Boga i Jego Syna, który jest Słowem i Mądrością.” Orygenes