wydają owoc przez swoją wytrwałość

wydają owoc przez swoją wytrwałość

Łk 8,15: „W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.”

Słowo Boże jest porównane do ziarna. Jest ono małe i niepozorne ale ma wielką moc przemiany, transformacji w potężną roślinę. Konieczne są jednak sprzyjające warunki: otwarta ziemia (pragnienie słuchania), zaorana – a więc czekająca, gotowa na przyjęcie ziarna. Zatrzymanie Słowa (pamięć o Nim) Jezus łączy z sercem szlachetnym i dobrym. Owocowanie – z długotrwałym staraniem, nie zniechęcaniem się, gdy krótki zryw nie przynosi ostatecznego zwycięstwa.

„Jezu, jesteś ziarnem mojej duszy; a Bóg Ojciec jest słońcem, które ogrzewa tę biedną ziemię; a Ty, Duchu Święty jesteś deszczem, który orzeźwia tę jałową ziemię…. Jezu, jesteś ziarnem ponieważ przychodzisz każdego dnia, o Jezu…. Kochane ziarno, przychodzi każdego dnia…” św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego