Czy goście weselni mogą pościć

Czy goście weselni mogą pościć

Mk 2,19: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?”

Na pytania stawiane przez gorliwie praktykujących różne formy ascetyki religijnej uczniów Jana Chrzciciela oraz faryzeuszy, Jezus odpowiada wpisując się w kreśloną przez proroków (Iz 62,5, Jr 3,20) symbolikę Boga jako Oblubieńca, który przychodzi poślubić narzeczoną (swój lud). Nazywa siebie panem młodym, a uczniów weselnymi gośćmi. Zaślubiny to czas radości. Cieszą się zaproszeni przyjaciele szczęściem pana młodego nawet jeśli oblubienica jeszcze z miłości nie płonie, nie bardzo czuje się gotowa do związku i sądzi, że nie ma się w co ubrać. Raduje się pan młody bowiem zapewnia wszystko ukochanej. Pragnie ją zaopatrzyć w bogactwa cnót, klejnoty duchowych darów i nowe szaty…

Ef 2,8-9: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę! Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. Nie za dokonane czyny, aby nikt się nie chełpił.

„Córko Moja, miłość mię sprowadziła i miłość mię zatrzymuje.” Pan Jezus do św Faustyny(Dz 576).

Strzeżcie się kwasu

Strzeżcie się kwasu

Łk 12,1: „zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.”

Jezus, otaczany i podziwiany przez wielotysięczne tłumy poświęca uwagę uczniom. Zależy Mu, by nie chełpili się z przynależności do ekskluzywnego grona znanych i bliskich sławnemu Nauczycielowi ludzi i nie pozwalali sobie na poczucie wyższości wobec cisnących się do Jezusa biedaków. Dlatego ostrzega otaczających Go mężczyzn, by unikali postępowania podobnego faryzeuszom, którzy z uprzywilejowanej pozycji znawców wiary zrobili dla siebie podnóżek dla odbierania chwały i szacunku od uboższych od siebie.

„Kwas, którego trzeba się strzec to styl życia faryzeuszy polegający na unikaniu wstydu przez manifestowanie dumy. Nawet posługując się religią.” Augustyn Pelanowski OSPPE

„Góry spuszczają wodę bez korzyści dla nich; niziny spijają swoją własną wodę i wodę z gór.” św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego