Błogosławieni cisi…

Błogosławieni cisi…

Mt 5,5: Błogosławieni cisi…

Mt 5,1-12a

Greckie słowo „praeis” znaczy łagodny, delikatny, subtelny, przynoszący ulgę. Szczęśliwi są ci, którzy aktywnie zabiegają o taką postawę. Ludzie twardzi i brutalni często odbierają cichość jako słabość, tymczasem to przemoc jest łatwa i zdradza słabość, nieopanowanie, obnaża nędzę tego, kto się do niej ucieka. Łagodność wymaga siły i determinacji do walki o zwycięstwo miłości. W istocie to głęboka i mocna miłość umożliwia cichość. Łagodność jest siostrą szacunku dla bliźniego, idzie ramię w ramię z cierpliwością, znoszeniem różnych przykrości bez chęci opłacania złem za zło. Jest przyjaciółką silnej woli, nie korzystania ze swej władzy dla wymuszenia czegokolwiek (Mt 26,53), nie kontrolowania czy też nie posiadania drugiego. Cichość powstrzymuje gniewne słowa lecz jednocześnie umie przeciwstawić się nadużyciom (Mt 18,22-23), potrafi czekać na Bożą interwencję i na sprawiedliwość (Ps 37).

„Łagodność jest Boskim działaniem. Przemoc wypływa z władzy, która czuje się zbyt słaba. Bóg nie ma potrzeby łamania ludzi, aby dominować. Łagodność Boga nie jest niczym innym jak Jego wszechmocą.”św Maksymilian Kolbe

„Miłość–nie zna zmuszanych ani niewolników.”św. Franciszek Salezy

aby widzieli światło ci, którzy wchodzą

aby widzieli światło ci, którzy wchodzą

Łk 8, 16: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej naczyniem albo nie kładzie pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.”

Ten, kto postępuje według słów Chrystusa, przyjmuje Go do swego serca – karmi się światłem, stając się na Jego podobieństwo. Oznacza to, że będzie zwracał uwagę swoim odmiennym zachowaniem. Będzie światłem pośród ciemności (Flp 2,15, Ef 3,8). Nie można ukrywać wartości, którymi się żyje, owoców Światłości: miłości, życzliwości i szacunku, dobroci i wrażliwości, pokoju i łagodności, radości i pocieszenia – tylko dla siebie, niejako pod własnym łóżkiem. Jej blask jest potrzebny w świecie pogrążonym w ciemności: w bez-nadziei, w interesowności i używaniu drugiego, znieczulicy, wesołości podszytej szyderstwem, brutalności. Chrześcijanin jest dla otoczenia światłem na świeczniku. Jego życie pociąga innych ku Temu, który Jest Światłością Świata (J 8,12).

„Częste zło pochodzi ze zbytniego liczenia się z tym, co świat powie.” św. U. Ledóchowska