a niektórych z nich zabiją i prześladować będą…

a niektórych z nich zabiją i prześladować będą…

Łk 11,49: Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą.

Łk 11,47-54

Bóg nie chce śmierci grzesznika lecz pragnie aby ten zawrócił z drogi zniewolenia, upadku – i żył (Ez 18,23-32). Dlatego wysyła swoich posłańców ze słowem prawdy. Bywa jednak, że u człowieka żyjącego w zakłamaniu prawda wywołuje agresję. Wielu wzywających do nawrócenia proroków zostało skrzywdzonych, znieważonych, prześladowanych czy zabitych. Przemoc jednak zawsze jest oznaką tchórzostwa. Agresor tak bardzo boi się prawdy, że nie może pozwolić, by swobodnie była głoszona i wiele osób ją usłyszało, poznało, przyjęło. Musi ją zadeptać. Nie da się jednak zniszczyć prawdy, dobra, miłości, gdyż Bóg jest ich gwarantem. Są to wartości wieczne. A człowiek, choćby do ostatniego tchnienia nie chciał ich znać, w końcu i tak się z prawdą zmierzy. Bo Bóg nią jest…

„Prawda jest wspaniałym objawieniem Boga, Jego ojcowskiego oblicza. Prawda to Jego bezgraniczna miłość.”papież Franciszek

„Pan Bóg cierpliwie czeka na człowieka., przedłuża jego dni, aby się bardziej głęboko, bardziej totalnie do Boga nawrócił.”Piotr Rostworowski OSB

„O Prawdo, Ty raczyłaś się objawić mojej duszy, Ty jesteś istotną Prawdą, bez początku i końca. Od Ciebie zawisły wszystkie inne prawdy, podobnie jak wszelka inna miłość zawisła od Ciebie, Miłości!”św Teresa od Jezusa

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce…

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce…

J 1,16: Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.

J 1,1-18

„Według mądrości Bożej najmniejszy stopień łaski znaczy więcej niż wszystkie przyrodzone doskonałości wszechświata.”św. Tomasz z Akwinu (I-a II-ae 113, 9, 2)

„Kiedy Łaska wlewa się do intelektu, przychodzi ona jako rodzaj światła. Trudno jest opisać skutki jej działania dla ludzkiego rozumu. Wyobraź sobie światło słoneczne przeświecające przez witraż. Zauważ, jak rozprasza się ono i jak wydobywa ono z kolorów całe ich piękno. Tak właśnie Łaska działa na intelekt. Nadaje mu nowy sposób widzenia.”apb. Fulton Sheen

“Człowiek, w którym działa łaska i który się ku niej skłania, toczy zwykle długą walkę, aby stopniowo wyrwać się ze świata naturalnego i z siebie. (…) Łaska musi sama przyjść do człowieka. Z siebie samego może on w najlepszym wypadku dojść do jej bram, ale nigdy nie zdoła sforsować wejścia. Zejście łaski do duszy człowieka jest wolnym aktem boskiej miłości i jej wylew nie zna granic. Jakie drogi wybiera dla swego działania, dlaczego o jedną duszę zabiega, a drugiej każe zabiegać o siebie, czy, jak i kiedy czynna jest również tam, gdzie nasze oczy nie dostrzegają jej działania, wszystko to są pytania wymykające się poznaniu rozumowemu. Dla nas istnieje tylko poznanie zasadniczych możliwości, i dzięki nim możemy zrozumieć dostępne nam fakty.”św. Teresa Benedykta od Krzyża

a kto wami gardzi, Mną gardzi

a kto wami gardzi, Mną gardzi

Łk 10,16: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi.”

Jezus przekazuje uczniom swe Słowa w depozycie… Powie później św. Paweł:

„spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących, skoro świat nie miał tyle mądrości by rozpoznać Boga z Jego dzieł.”(1Kor 1,21)

Rozum ludzki nie skorzystał z szansy i nie pozwolił się przeniknąć Bożą mądrością. Wysłał więc Bóg swego Syna, by pokazał przykładem życia, jaki Jest i Kim Jest. I potwierdził Jego naukę wieloma cudami. Lecz i Syna świat odrzucił. Uczniowie więc nie mają spodziewać się laurów. Jezus stara się ich umocnić.

„Słuchajmy Ewangelii tak, jak gdyby Pan był tu obecny. Wszystkie cenne słowa, jakie padały z Jego ust, są przecież dla nas zapisane i dla nas przechowane. Będzie ona odczytywana również dla naszych potomnych, i to aż do końca świata. Pan jest w niebie, ale również i tutaj jest prawda Pańska.” św. Augustyn

„Każdy wierzący chrześcijanin w pewnym sensie poczyna i rodzi w sobie Słowo Boże.” św. Ambroży