biada wam bogaczom

biada wam bogaczom

Łk 6,24: „Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.”

Łk 6,20-26

Jezus kieruje swoje „biada” do osób, które Go odrzuciły. Można na wiele sposobów zaprzeczać własnemu ubóstwu: w duchu, w wierze, czy nie przyjmować do świadomości kruchości wypracowanych lub otrzymanych zabezpieczeń materialnych. Posiadacze nie potrzebują Boga gdyż są samowystarczalni. Natomiast ubogiemu brakuje zadufanego zamknięcia w sobie. Nie ma ambicji by zbawić się o własnych siłach. Za to jego pustka, brak jest szczeliną otwartości na wiarę. Św. Paweł określał apostołów jako tych, którzy „nic nie mają a posiadają wszystko” (2Kor 6,10), są ubodzy, gdyż wszystko mają u Boga.

„Jak dym wykurza pszczoły i wtedy tracą one miód, który pracowicie nagromadziły, tak cielesna wygoda wypędza z duszy bojaźń Bożą i niszczy cały jej dorobek.” abba Pojmen

„Nie byłem złodziejem jałmużny, zbierając lub używając ich więcej niż było konieczne. Zawsze przyjmowałem mniej niż mi udzielano, ażeby inni ubodzy nie byli pozbawieni swojej części.” św. Franciszek z Asyżu

Żył pewien człowiek bogaty

Żył pewien człowiek bogaty

Łk 16,19: „Żył pewien człowiek bogaty. Ubierał się w purpurę i bisior, i co dnia przepysznie się bawił.”

Bogacz to człowiek sukcesu. Otacza się luksusem i stale zabiega o rozrywki, umilające mu dzień. Jest mu obojętny los nędzarzy. Szansą bogacza na zdobycie skarbu współczucia, serca podobnego Bogu był żyjący blisko niego poraniony żebrak…

„Zastanawiające. Bóg nie poprawił za życia doli Łazarza ani nie ukarał bogacza, dopóki ten żył. Odpłata jest po śmierci, dlatego wielu zwodzi pozorna bezkarność losu. Bogacz za życia nie popełnił żadnego wyraźnego grzechu. Nie był cudzołożnikiem, ani mordercą, ani kłamcą, ani bluźniercą. Po prostu świetnie się bawił i nie dopuszczał do siebie widoku cierpienia. Niektórzy ludzie nie znoszą widoku nieszczęśników. Nie dopuszczamy do siebie tych ludzi, którzy ujawniają w nas powinności, które zaniedbujemy i ich się wypieramy.” Augustyn Pelanowski OSPPE

„Ponieważ Bóg kocha biednych, miłuje również wszystkich ludzi, którzy kochają biednych.” św. Wincenty a Paulo