a życie było światłością ludzi

a życie było światłością ludzi

J 1,4: W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.

J 1,1-18

W Słowie Boga jest życie (zōē). W odróżnieniu od terminu ’bios’ określającego w grece egzystencję na poziomie organicznym (stąd powstała później nazwa ’biologia’) czy słowa ’psyche’ obejmującego życie umysłu, uczuć i woli (notabene to właśnie „życie” warto stracić aby je zachować Mt 16,25) – użyty tu przez św Jana termin ’zoe’ – zawiera w sobie zarówno sens biologiczny życia w ogóle (np. tego istniejącego na planecie ziemia), jak i jego znaczenie metafizyczne (czyli sens istnienia, wieczne bytowanie, życie duchowe). Filip Taranienko zauważa, że:

„„Życie” (zoe)– dociera do poszczególnych ludzi jako światło, które poza czasem przemierza nieskończone odległości, zarazem łącząc z Bogiem i oddzielając od Niego widzialną, ludzką odrębność. Oczywiście takie rozumienie nie wyklucza „prostego biologicznego sensu”, zgodnie z którym światło jest potrzebne do życia i rozwoju człowieka oraz innych żywych organizmów.”

A zatem życie, które dzierżawi człowiek i które jest własnością Boga (częścią niestworzonego, nieskończonego życia Bożego) – jest dla człowieka światłem i posiada sens sam w sobie.

„Wyciśnij w nas, o Panie, poprzez gorliwe szukanie Ciebie, znamię owego dnia, którego nie określa pojawienie się ani bieg słońca.”św Efrem Syryjczyk

„Mężczyźni i kobiety modlitwy noszą na swoich obliczach odblaski światła: bo nawet w najmroczniejsze dni słońce nie przestaje ich oświetlać.”papież Franciszek

włos z głowy wam nie zginie…

włos z głowy wam nie zginie…

Łk 21,18: Ale włos z głowy wam nie zginie.

Łk 21,12-19

Zaskakujące wydaje się to zapewnienie Jezusa w zestawieniu z wcześniejszymi słowami (Łk 21,16) o śmierci niektórych uczniów z powodu prześladowań. Chrystus jednak wyraża przekonanie, że Bóg, który jest wielką Opatrznością, przenikającą każdy byt – trzyma w ręku zarówno życie biologiczne (bios) stworzeń jak i nie podlegające zepsuciu, niezniszczalne życie wieczne (zoe) wierzących.

„Zachowaj cierpliwość także i w chwilach, gdy przeżywasz duchowe osamotnienie, zachowaj cierpliwość w przyjęciu z miłością wszystkich doświadczeń i przeciwności, poprzez które Jezus chce cię upodobnić do Siebie i jakie w przedziwnej swej opatrzności zsyła na ciebie, a zobaczysz, że pewnego dnia Pan wysłucha wszystkie twoje błagania i spełni pragnienia.”św o. Pio

„Panie, jakże jesteś dobry, że trzymasz w ręku tę słabą trzcinę! Tą trzciną jestem ja; jestem jeszcze słaba, ale pozostanę z Tobą zawsze jak ta trzcina. Gdybyś ją pozostawił, ona by się złamała. To nie ona Cię podtrzymuje, to Ty ją trzymasz… Myślcie zawsze:’Gdyby Jezus mnie zostawił, byłabym gorsza od Judasza; ale jeśli Jezus mnie strzeże, będę umiłowanym Janem’.”św Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

„Byt rzeczy więcej zależy od podtrzymującego ją Boga, niż od wewnętrznych praw życia.”św Bonawentura