Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Łk 21,36: Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Łk 21,34-36

Jakże często bieganie i spełnianie różnych obowiązków czynią mnie nieuważną. Trudno się zatrzymać i dostrzec coś lub kogoś poza napiętym planem dnia… Ile razy niepokoje i troski sprawiają, że jestem nieobecny(a) tu i teraz… Jezus ostrzega, że można przeżyć kawał życia i nie być świadomym: po co i dla kogo żyję. Działać „na automacie”. I gdy takiego pogrążonego w półśnie człowieka spotka nagle porażka, dramat, kataklizm, albo sama śmierć, zastaje go kompletnie nie przygotowanym…

„Jednego z ojców pustyni zapytano, dlaczego wciąż jest taki pogodny, radosny i wolny?
–Bo gdy jem, to jem, gdy się modlę, to się modlę, gdy pracuję, to pracuję, a gdy odpoczywam, to odpoczywam– odpowiedział mnich.
–To tak samo jak my. My też, gdy pracujemy, to pracujemy, gdy odpoczywamy, to odpoczywamy, a gdy się modlimy, to się modlimy.
–Nie, wy, gdy pracujecie, to myślicie o odpoczynku, gdy odpoczywacie, to myślicie o pracy.”

A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych?

A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych?

Łk 18,7: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego.”

Wybrani rozumieją, że Ojciec posiada potężne możliwości i jest dobry. Nie liczą tylko na swoje siły i spryt. Wiedzą, jak bardzo są słabi i niezdarni. Bóg zaś jest mocny i nic Go nie ogranicza. Proszą więc wytrwale, gdyż nie jest On dla nich automatem, który po wrzuceniu jednej monety ma wyrzucić żądany batonik. Jest kochającą Osobą, która reaguje natychmiast, lecz pomagając, zaczyna od rzeczy najpilniejszych (niekoniecznie tych, które ja za takie uważam).

Kiedy stanowczo nalegamy w modlitwie, Bóg zatrzymuje się w naszym sercu i odzyskujemy utracony wzrok.” św. Grzegorz z Nyssy

Bo któż jest ochotniejszy nad Ciebie do dawania, skoro tylko masz komu dawać? Kto szczodrzej niż Ty przyjmuje usługi, własnym kosztem sprawując je, i za nie odpłacając? Obym z boskiej łaskawości Twojej umiała Tobie w czym usłużyć, obym tyle od Ciebie wziąwszy, usilniej się starała oddawać Tobie z tego, co wzięłam, amen.” św. Teresa od Jezusa