I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Łk 12,57: I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Łk 12,54-59

Chrystus nazywa obłudnikami tych, którzy nie zadają sobie trudu obserwowania, sondowania, analizowania i oceniania rzeczywistości według kryterium tego, co podoba się Bogu… Biblia często zwraca uwagę na konieczność rozeznawania duchowych stanów własnych i innych (Rz 12,2; 1 Kor 2,10-12.14), badania możliwego wpływu złych duchów (1 J 4,1) oraz wartościowania zewnętrznych postaw, zachowań, a także procesów zachodzących w świecie (Mt 16,3).

„Przyczyną błędnego rozeznania według Wawrzyńca Scupoli jest odnoszenie się do poznanych rzeczy z natychmiastowym upodobaniem albo z niechęcią. Występuje to na skutek nieuporządkowanych uczuć. Z tego względu wola nie może iść od razu za emocjami, ale za umysłem oczyszczonym z nieuporządkowanych uczuć. Należy dodać, że w procesie rozeznania potrzebne jest wieloaspektowe rozpoznanie woli Bożej; to znaczy, że nie wystarcza jedynie poznać np.: „co należy czynić?”, ale należy również odczytać m.in. sposób, czas i miejsce odpowiednie do realizacji Bożego planu.”ks dr hab. Jan Krzysztof Miczyński

„Cztery kryteria właściwego dążenia do chrześcijańskiej doskonałości to: nieufność wobec siebie, zaufanie do Boga, ćwiczenia duchowe i modlitwa.”Wawrzyniec Scupoli

Chodź i zobacz!

Chodź i zobacz!

J 1,46: Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz!

J 1,43-51

Zarówno Filip jak i Natanael czekają na Mesjasza, szukają Boga… Mają swoje nadzieje z Nim związane. Podczas gdy Filip jest aktywny i otwarty na nowość, Natanaela ograniczają jego oczekiwania. Wątpi, analizuje, odrzuca nowinę o Jezusie, gdyż nie mieści się w jego szufladkach: „Co może być dobrego z Nazaretu?” Wiedza, znajomość Pism i Prawa paradoksalnie utrudnia mu spotkanie. A Bóg zawsze jest większy, przekracza ludzkie pojmowanie… W Natanaelu jednak pozostała otwartość na doświadczenie. Przed utknięciem w stworzonych przez siebie przekonaniach ocala go ciekawość. Daje się pociągnąć Filipowi do Jezusa, a to spotkanie zmienia całe jego życie.

„Nasze oczekiwania stanowią największą przeszkodę na drodze modlitwy i spotkania z Bogiem. On zaś przychodzi tak, jak sam chce i zawsze zaskakuje, zawsze jest inaczej, niż sobie to wyobrażamy.”Włodzimierz Zatorski OSB

„Każde moje pragnienie jest znane Tobie, o Panie, nie ludziom, którzy nie mogą widzieć serca, lecz Tobie…Spraw, aby moje pragnienie było zawsze przed Tobą, a Ty, o Ojcze, który widzisz w skrytości, wysłuchasz je. Moje pragnienie jest moją modlitwą; jeśli pragnienie trwa, trwa i modlitwa…”św Augustyn

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze

Mt 5,25: Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze.

Mt 5,20-26

Jezus mówi o rzeczywistości Sądu Ostatecznego. Jednym z najcięższych grzechów jest pycha. Lepiej za życia z niej zrobić rachunek sumienia. Pogodzić się to przyznać rację mojemu przeciwnikowi, a przynajmniej założyć, że może mieć rację. Zdobyć się na dystans do siebie, przełamać wewnętrzne opory przed analizą, schować do kieszeni urażoną dumę, może też przekroczyć wstyd, że nie udało mi się postąpić tak, jak należało…

„Gdy ktokolwiek wyrządził ci przykrość, nie patrz na niego, ale na szatana, który go do tego nakłonił. Na szatana skieruj cały swój gniew. Temu zaś, który uległ szatanowi, okaż litość. Jeżeli tego nie uczynimy, na próżno i daremnie przyszliśmy na ten świat, a raczej przyszliśmy na nasze nieszczęście.”św Jan Chryzostom

„Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszych sercach, bo gdy w sercu zbierze się dużo nienawiści, ono niszczeje.”św Augustyn

I powątpiewali w Niego…

I powątpiewali w Niego…

Mk 6,3: I powątpiewali w Niego.

Mieszkańcy rodzinnego miasta, podobnie jak krewni Jezusa nie uwierzą w Niego w czasie trwania Jego ziemskiej misji(J 7,3). Zbyt są przywiązani do swych opinii i wspomnień by otworzyć się na nowe i niepojęte. Osądzanie, zaszufladkowanie, a w konsekwencji lekceważenie jest prostsze niż wiara i znacznie wygodniejsze niż trud analizy nowych danych. Podobno

„nic na świecie nie zostało sprawiedliwiej rozdzielone niż rozum. Każdy uważa, że otrzymał dostateczną ilość”(Jacques Tati).

Jednakże tylko pokora i wiara pozwala zachować giętkość umysłu. Pokora uczy by kwestionować własne możliwości poznawcze i znać swe ograniczenia. Wiara zaś stale go otwiera na to, co zrozumienie przekracza, korzy przed Tym, który czyni niemożliwe.

„Świętość człowieka leży na szerokości trzech palców. Wszystko zależy od umartwienia swego 'razionale'(rozum), po czym przykładał znacząco trzy palce do czoła, nie mając na myśli światła poznania, ale wyjaśniał, że oznacza ono mającą oparcie w krytyce pychę myślenia, zadowolenie z siebie i egoizm.”św Filip Neri

nie usiądzie wpierw i nie rozważy

nie usiądzie wpierw i nie rozważy

Łk 14,31: “Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy…”

Jezus uczy, by dobrze przemyśleć trzy rzeczywistości, które dotyczą każdego z Jego uczniów: relacje z bliskimi, stosunek do własnego cierpienia i do stanu posiadania. Przykład budowy ilustruje, że do wytrwania przy Nim nie wystarczy tylko dobra wola. Jeśli nie zbadam swych najgłębszych intencji, oczekiwań, priorytetów, weryfikuje je – czasem w sposób dramatyczny – życie.

„Co to za armia, która nadciąga z dwukrotnie potężniejszą siłą? Armią jest to wszystko, co spotka cię jeszcze w życiu, mnóstwo nieprzewidywalnych sytuacji, doświadczeń, które cię przerastają. Armia dni, armia okoliczności, armia uczuć, armia ludzi, armia słów i armia zdarzeń. Jeśli dobrze się zastanowisz nad swą przyszłością, ogarnie cię przerażenie, gdyż wszystko może się wydarzyć i byłoby naiwnością nie zawrzeć trwałego pokoju z królem wszechświata Chrystusem.” Augustyn Pelanowski OSPPE