Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Łk 21, 36: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”

 

„Nadmiar tego, co w siebie przyjmujemy, nieopanowane chłonięcie tego, co przyjemne, niszczy nas. Wolność serca jest owocem czuwania i modlitwy. Czuwać, to znać swoje granice, to rozeznawać duchy, odczytywać, kto działa we mnie na daną chwilę, co mogę odkryć przez pojawiające się myśli i odczucia. ” Józef Pierzchalski SAC

 

„Z każdego dnia przeznacz pół godziny na modlitwę, a jeżeli masz dużo do zrobienia, przeznacz jedną godzinę.” św. Franciszek Salezy

Niebo i ziemia przeminą

Niebo i ziemia przeminą

Łk 21, 33: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”

Wszystko przeminie: moje pokolenie, moje życie ze wszystkimi jego troskami, niebo i ziemia. Czas jednak nie panuje nad wszystkim. Słowo Pana trwa na wieki. Słowo, które jest ciągle żywe…ciągle aktualne…

„Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich” (Am 8,11)

 

„Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości.” św. Jan Paweł II

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Łk 21, 28: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

 

„Życie z Bogiem (na serio) jest wyczynem hardcorowym, bo może przyjść dzień, w którym ktoś wrzuci cię do „jaskini lwów”, a ty masz być opanowanym i nie dać się nie tylko „lwom”, ale i swoim emocjom. Nasza wiara nie jest dbaniem o to by się zabezpieczyć na 150% ale podniesieniem głowy ku Temu, który jest w stanie mnie wyrwać z tego wszystkiego, co mnie straszy.” Grzegorz Kramer SJ

 

 „To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo wszystko.”św. Matka Teresa z Kalkuty

Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich

Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich

Łk 21,17: „I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.”

Kiedy trzeba skonfrontować swoją wiarę z niechęcią i pogardą innych, kpiną, wymownym milczeniem, odrzuceniem nie jest łatwo zdobyć się na odwagę. Jezus jednak tym, którzy świadczą obiecuje moc, wymowę i życie w wieczności. Zachęca do codziennej wytrwałości, z małego ziarenka staje się wielkie.

Oczerniany o. Pio powiedział oburzonemu bratu, który chciał go bronić:

„Zostaw synu, Zostaw! Niech publikują, co chcą. Boję się sądu Bożego, a nie ludzkiego. Niech nas przeraża tylko grzech, ponieważ obraża Boga i nas hańbi.” św. o. Pio

nie zostanie kamień na kamieniu

nie zostanie kamień na kamieniu

Łk 21,6: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.”

Człowiek ma skłonność krzątać się wokół, robić wrażenie swą świątynią ciała, zwłaszcza gdy jest mocna i piękna. A gdy zdobi ją podziwiany przez innych majątek, pozycja społ., prestiżowe umiejętności, osiągnięcia zapomina, że to kolos na glinianych nogach. Wystarczy porażka, choroba, utrata, czas, który spycha – by się wszystko rozsypało. Trwałe jest tylko to, co buduje się na miłości, Bogu.

„Posiadłość powinna należeć do posiadacza, a nie posiadacz do posiadłości.” św. Ambroży z Mediolanu