Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”

Mt 7,21: „Nie każdy, który Mi mówi: ‚Panie, Panie!’, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.”

 

„W polskim języku słowo „wola” oznacza wewnętrzny wybór i zdecydowanie. Dlatego słowo „chęci” lub „namiętności” lepiej wydaje się oddawać istotę „wyrzekania się własnej woli” czyli skłonności do robienia tego, co spontanicznie objawia się naszym chęciom. Często brak w nich harmonii i logiki, sterowane są pożądliwościami, które nie liczą się z rzeczywistością i konsekwencjami.” Włodzimierz Zatorski OSB

 

„Pokora i miłość są liniami głównymi całej wielkiej budowli duchowej – wszystkie inne zależą od nich.” św. o. Pio

Jezus przywołał swoich uczniów

Jezus przywołał swoich uczniów

Mt 15, 32: „Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze.”

Bóg wychodzi naprzeciw naszym potrzebom, zauważa je, lecz nim zaspokoi głody fizyczne i materialne, najpierw zajmuje się duchowymi: uzdrawia, naucza= karmi Słowem i daje siebie w Eucharystii aby życiem płynącym ze Źródła wiary wzmocnić we mnie człowieka duchowego.

„Niech nikt mi nie mówi, że jest grzesznikiem i dlatego nie śmie zbliżyć się do Komunii Świętej. To tak jakby ktoś powie­dział, że jest zbyt chory, dlatego nie chce lekarza ani lekarstw.” św. Jan M. Vianney

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi

Łk 10,21: „W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.”

Bycie prostym, które sprawia radość Bogu, to przyjęcie Jego Słowa na wiarę jak to robią małe dzieci słuchając rodziców. Bez wtrącania swego: „tak, ale” usprawiedliwiającego niechęć do wykonania. Duża wiedza religijna, rozumienie może przeszkadzać. Wtedy człowiek zatrzymuje się i syci tym, że poznał i pojął, ale nie ma pasa transmisyjnego do postaw.

„Być małym dzieckiem przed Bogiem- to nie zniechęcać się swymi błędami, gdyż dzieci często upadają.” św.Teresa z Lisieux

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi

Mt 4, 19: „I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.”

Andrzej, Piotr, Jakub i Jan mieli swoje rozpoczęte projekty życia, prace, przyzwyczajenia, a jednak byli gotowi zmienić je dla Jezusa, zaryzykować i wejść na nieznaną drogę. Bez kalkulacji, bez warunków…

„Wiele jest sposobów dobrego wykorzystania życia, angażując je w służbę ideałom ludzkim i chrześcijańskim. Chrystus chce przemawiać do dzisiejszych ludzi waszym głosem. Kochać waszym sercem. Pomagać waszymi rękami. Zbawiać waszymi trudami. Pomyślcie dobrze. Odpowiedź, którą wielu z was może dać, będzie skierowana osobiście do Chrystusa, który was wzywa do tych wielkich rzeczy” św. Jan Paweł II

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa (Iz 45,8) na spragnione sprawiedliwości serca. Dziś zaczyna się nowy rok liturgiczny (C) i adwent: czas oczekiwania na „przyjście”. Jeśli duch stał się ociężały od wielu trosk i spraw przyziemnych, teraz jest dobry czas by zatęsknić za prawdziwym sobą i Żywym Bogiem. Lada moment może On przyjść, już stoi u drzwi i kołacze…

„Łaski i smak modlitwy nie są wodami tryskającymi z ziemi, lecz z nieba. Dlatego nie wystarczą nasze wysiłki, by wytrysnęły. Trzeba się koniecznie przygotowywać z największą pilnością, ale ciągle pokorną i spokojną: mieć serce otwarte w stronę nieba i stamtąd oczekiwać niebiańskiej rosy.” św. o. Pio

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Łk 21, 36: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”

 

„Nadmiar tego, co w siebie przyjmujemy, nieopanowane chłonięcie tego, co przyjemne, niszczy nas. Wolność serca jest owocem czuwania i modlitwy. Czuwać, to znać swoje granice, to rozeznawać duchy, odczytywać, kto działa we mnie na daną chwilę, co mogę odkryć przez pojawiające się myśli i odczucia. ” Józef Pierzchalski SAC

 

„Z każdego dnia przeznacz pół godziny na modlitwę, a jeżeli masz dużo do zrobienia, przeznacz jedną godzinę.” św. Franciszek Salezy

Niebo i ziemia przeminą

Niebo i ziemia przeminą

Łk 21, 33: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”

Wszystko przeminie: moje pokolenie, moje życie ze wszystkimi jego troskami, niebo i ziemia. Czas jednak nie panuje nad wszystkim. Słowo Pana trwa na wieki. Słowo, które jest ciągle żywe…ciągle aktualne…

„Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich” (Am 8,11)

 

„Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości.” św. Jan Paweł II

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Łk 21, 28: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

 

„Życie z Bogiem (na serio) jest wyczynem hardcorowym, bo może przyjść dzień, w którym ktoś wrzuci cię do „jaskini lwów”, a ty masz być opanowanym i nie dać się nie tylko „lwom”, ale i swoim emocjom. Nasza wiara nie jest dbaniem o to by się zabezpieczyć na 150% ale podniesieniem głowy ku Temu, który jest w stanie mnie wyrwać z tego wszystkiego, co mnie straszy.” Grzegorz Kramer SJ

 

 „To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo wszystko.”św. Matka Teresa z Kalkuty

Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich

Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich

Łk 21,17: „I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.”

Kiedy trzeba skonfrontować swoją wiarę z niechęcią i pogardą innych, kpiną, wymownym milczeniem, odrzuceniem nie jest łatwo zdobyć się na odwagę. Jezus jednak tym, którzy świadczą obiecuje moc, wymowę i życie w wieczności. Zachęca do codziennej wytrwałości, z małego ziarenka staje się wielkie.

Oczerniany o. Pio powiedział oburzonemu bratu, który chciał go bronić:

„Zostaw synu, Zostaw! Niech publikują, co chcą. Boję się sądu Bożego, a nie ludzkiego. Niech nas przeraża tylko grzech, ponieważ obraża Boga i nas hańbi.” św. o. Pio

nie zostanie kamień na kamieniu

nie zostanie kamień na kamieniu

Łk 21,6: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.”

Człowiek ma skłonność krzątać się wokół, robić wrażenie swą świątynią ciała, zwłaszcza gdy jest mocna i piękna. A gdy zdobi ją podziwiany przez innych majątek, pozycja społ., prestiżowe umiejętności, osiągnięcia zapomina, że to kolos na glinianych nogach. Wystarczy porażka, choroba, utrata, czas, który spycha – by się wszystko rozsypało. Trwałe jest tylko to, co buduje się na miłości, Bogu.

„Posiadłość powinna należeć do posiadacza, a nie posiadacz do posiadłości.” św. Ambroży z Mediolanu