A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi

Mt 9, 36: „A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.”

Wszędzie tam, gdzie Jezus pragnie pójść, do ludzi, których pragnie pozyskać, wysyła nas. Jeśli nie usłyszą, że On jest dobry, pozostaną zagubieni, zalęknieni jak rozproszone owce, liczące tylko na siebie i swój instynkt przetrwania. Tam gdzie jest opuszczony człowiek tam jest pole do zagospodarowania dla Boga jak i złego ducha. Bóg prosi o litość i życzliwość dla potrzeb innych oraz modlitwę za tych, którzy idą i pomagają Panu żniwa. Niosąc w sercu Pasterza masz władzę nad złym, masz władzę mu się opierać, nie oddawać mu pola duszy, swojej godności i wielkości dziecka Ojca.

„Uczestniczyć w pełni we Mszy św. znaczy zrujnować cały dorobek diabła” św. Jan Bosko

Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić?

Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić?

Mt 9, 28: „Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie!”

Wierzyć to widzieć oczami duszy. Strach osłabia wiarę, jest jak opaska na oczach. Niełatwo żyje się z Kimś, do kogo straciło się zaufanie. Z przyjaciela stał się wrogiem: czyha na potknięcia, osądza uczucia, poglądy, pragnienia, które trzeba przed Nim ukrywać. Nie widzę Go takim, jaki jest naprawdę. Dlatego potrzeba wysiłku wiary,  czasu chodzenia za Nim, otwartego przed Nim domu aby materia nieufności opadła.

„Właśnie dzisiaj będę mocno wierzył, nawet gdyby okoliczności mówiły co innego, że Opatrzność Boża opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na świecie nie było.” św. Jan XXIII

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”

Mt 7,21: „Nie każdy, który Mi mówi: ‚Panie, Panie!’, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.”

 

„W polskim języku słowo „wola” oznacza wewnętrzny wybór i zdecydowanie. Dlatego słowo „chęci” lub „namiętności” lepiej wydaje się oddawać istotę „wyrzekania się własnej woli” czyli skłonności do robienia tego, co spontanicznie objawia się naszym chęciom. Często brak w nich harmonii i logiki, sterowane są pożądliwościami, które nie liczą się z rzeczywistością i konsekwencjami.” Włodzimierz Zatorski OSB

 

„Pokora i miłość są liniami głównymi całej wielkiej budowli duchowej – wszystkie inne zależą od nich.” św. o. Pio

Jezus przywołał swoich uczniów

Jezus przywołał swoich uczniów

Mt 15, 32: „Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze.”

Bóg wychodzi naprzeciw naszym potrzebom, zauważa je, lecz nim zaspokoi głody fizyczne i materialne, najpierw zajmuje się duchowymi: uzdrawia, naucza= karmi Słowem i daje siebie w Eucharystii aby życiem płynącym ze Źródła wiary wzmocnić we mnie człowieka duchowego.

„Niech nikt mi nie mówi, że jest grzesznikiem i dlatego nie śmie zbliżyć się do Komunii Świętej. To tak jakby ktoś powie­dział, że jest zbyt chory, dlatego nie chce lekarza ani lekarstw.” św. Jan M. Vianney

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi

Łk 10,21: „W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.”

Bycie prostym, które sprawia radość Bogu, to przyjęcie Jego Słowa na wiarę jak to robią małe dzieci słuchając rodziców. Bez wtrącania swego: „tak, ale” usprawiedliwiającego niechęć do wykonania. Duża wiedza religijna, rozumienie może przeszkadzać. Wtedy człowiek zatrzymuje się i syci tym, że poznał i pojął, ale nie ma pasa transmisyjnego do postaw.

„Być małym dzieckiem przed Bogiem- to nie zniechęcać się swymi błędami, gdyż dzieci często upadają.” św.Teresa z Lisieux

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi

Mt 4, 19: „I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.”

Andrzej, Piotr, Jakub i Jan mieli swoje rozpoczęte projekty życia, prace, przyzwyczajenia, a jednak byli gotowi zmienić je dla Jezusa, zaryzykować i wejść na nieznaną drogę. Bez kalkulacji, bez warunków…

„Wiele jest sposobów dobrego wykorzystania życia, angażując je w służbę ideałom ludzkim i chrześcijańskim. Chrystus chce przemawiać do dzisiejszych ludzi waszym głosem. Kochać waszym sercem. Pomagać waszymi rękami. Zbawiać waszymi trudami. Pomyślcie dobrze. Odpowiedź, którą wielu z was może dać, będzie skierowana osobiście do Chrystusa, który was wzywa do tych wielkich rzeczy” św. Jan Paweł II

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa (Iz 45,8) na spragnione sprawiedliwości serca. Dziś zaczyna się nowy rok liturgiczny (C) i adwent: czas oczekiwania na „przyjście”. Jeśli duch stał się ociężały od wielu trosk i spraw przyziemnych, teraz jest dobry czas by zatęsknić za prawdziwym sobą i Żywym Bogiem. Lada moment może On przyjść, już stoi u drzwi i kołacze…

„Łaski i smak modlitwy nie są wodami tryskającymi z ziemi, lecz z nieba. Dlatego nie wystarczą nasze wysiłki, by wytrysnęły. Trzeba się koniecznie przygotowywać z największą pilnością, ale ciągle pokorną i spokojną: mieć serce otwarte w stronę nieba i stamtąd oczekiwać niebiańskiej rosy.” św. o. Pio

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Łk 21, 36: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”

 

„Nadmiar tego, co w siebie przyjmujemy, nieopanowane chłonięcie tego, co przyjemne, niszczy nas. Wolność serca jest owocem czuwania i modlitwy. Czuwać, to znać swoje granice, to rozeznawać duchy, odczytywać, kto działa we mnie na daną chwilę, co mogę odkryć przez pojawiające się myśli i odczucia. ” Józef Pierzchalski SAC

 

„Z każdego dnia przeznacz pół godziny na modlitwę, a jeżeli masz dużo do zrobienia, przeznacz jedną godzinę.” św. Franciszek Salezy

Niebo i ziemia przeminą

Niebo i ziemia przeminą

Łk 21, 33: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”

Wszystko przeminie: moje pokolenie, moje życie ze wszystkimi jego troskami, niebo i ziemia. Czas jednak nie panuje nad wszystkim. Słowo Pana trwa na wieki. Słowo, które jest ciągle żywe…ciągle aktualne…

„Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich” (Am 8,11)

 

„Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości.” św. Jan Paweł II

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Łk 21, 28: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

 

„Życie z Bogiem (na serio) jest wyczynem hardcorowym, bo może przyjść dzień, w którym ktoś wrzuci cię do „jaskini lwów”, a ty masz być opanowanym i nie dać się nie tylko „lwom”, ale i swoim emocjom. Nasza wiara nie jest dbaniem o to by się zabezpieczyć na 150% ale podniesieniem głowy ku Temu, który jest w stanie mnie wyrwać z tego wszystkiego, co mnie straszy.” Grzegorz Kramer SJ

 

 „To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo wszystko.”św. Matka Teresa z Kalkuty