Ujrzał i uwierzył

Ujrzał i uwierzył

J 20,8: „Ujrzał i uwierzył.”

J 20,2-8

Jan jest człowiekiem o dużej duchowej wrażliwości. Ma oczy otwarte na znaki Bożej obecności, rozum gotowy by szukać, zgłębiać i rozpoznać to, w co wierzy; serce spieszące by kochać. Bóg, w ciągu życia kształtuje jego wrażliwość.

„Jan, fruwając jak orzeł kontempluje światłość niezmiennej Prawdy oczami serca, spojrzeniem bardziej przenikliwym i stanowczym niż to możliwe dla człowieka.”św Tomasz z Akwinu

„Wrażliwość na prowadzenie Ducha Świętego oznacza, że człowiek rozpoznaje duchowe podszepty i sugestie, by prawdziwie kochać, lepiej służyć, by dzielić się z potrzebującymi. Nie są to ścisłe nakazy Boże, które by człowiekiem zdalnie sterowały na każdym kroku, ale zaproszenia do większego autentyzmu chrześcijańskiego życia. Wyostrzenie wrażliwości na najwyższą miłość pochodzącą od Boga pozwala wprzęgnąć emocje w dojrzałą miłość, nie odbierając im naturalnej dynamiki. Wpływ darów Ducha Świętego działa na sposób rady, są więc skierowane do władz duchowych, ponieważ Bóg zawsze szanuje naturę bytu, na który wpływa.” Wojciech Giertych OP