królestwo Boże pośród was jest

królestwo Boże pośród was jest

Łk 17,21: „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.”

Spory biblistów o tłumaczenie greckiego terminu:”entos hymón” na:„pośród was”,”w was” lub „wewnątrz was” zdają się nie mieć końca. Waldemar Rakocy CM zauważa, że Jezus kieruje swoje słowa do faryzeuszy. Naucza ich nie o warunkach przyjęcia Królestwa lecz o sposobach jego przyjścia. Mówi, że Królestwo nie przyjdzie tak dostrzegalnie jak oni to sobie wyobrażają (np. przemiany społ.-polit.) gdyż ma naturę duchową. Można zaobserwować jego znaki (cuda) w misji Jezusa, lecz faryzeusze nie umieją ich dostrzec, bo oczekują czegoś zupełnie innego.

„Użycie greckiego sformułowania ENTOS HYMON powinno się zrozumieć jako dostępność, bycie w dyspozycji dla nas. To nie jest jakaś rzeczywistość ukryta w nas, niczym iskra w glinianym naczyniu – raczej chodziło o to, że jest ono w naszych relacjach, wydarzeniach, przeżyciach, a nade wszystko w sakramentach Kościoła, w Jego przepowiadaniu Ewangelii – tu ujawnia się dostępność zbawienia.” Augustyn Pelanowski OSPPE