Niech się nie trwoży serce wasze… Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

Niech się nie trwoży serce wasze… Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

J 14,1: Niech się nie trwoży serce wasze… Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

J 14,1-6

Jezus mówi te słowa zaraz po zapowiedzi, że Szymon Piotr się Go wyprze…Wie, że uczniowie- choć mają serca pełne deklaracji- nie są przygotowani na godzinę zamieszania i wewnętrznego zamętu. Nalega zatem, by Mu głęboko zaufali, zwłaszcza w czasie trwogi i cierpienia. Obiecuje im w niebie mieszkanie…To wiara zaprowadzi ich do domu Ojca bo ona jest zwycięstwem nad lękiem (J 16,33). Zwycięstwem nie własnymi siłami lecz mocą Tego, który jest większy od wszystkiego w świecie (1J 4,4). Jezus prosi uczniów o tę samą ufność, którą pokładają w Bogu, który przeprowadził naród wybrany przez morze, wiódł przez pustynię i idzie przed nimi nadal. On sam jest Drogą. A Droga ta wiedzie wcale nie z dala od zamętu, nie obok cierpienia, lecz pośród nich…

„Naucz mnie przyjmować śmierć jako Komunię.”Teilhard de Chardin

„Czas wiary jest czasem siewu. Nie dajmy się zwyciężyć zmęczeniu i aż do końca nie ustawajmy w pracy, lecz trwajmy, dopóki nie będziemy żąć tego, cośmy zasiali.”św Augustyn