ucznia, którego Jezus kochał…

ucznia, którego Jezus kochał…

J 20,2: przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał…

J 20,2-8

Jan opisuje samego siebie jako ucznia i kogoś, kto jest kochany przez Jezusa miłością „fileo”. Ten grecki termin wyraża miłość/przyjaźń pełną szacunku i troski, przychylności i życzliwości, upodobania, a także bliskości, uprzejmego traktowania oraz opieki, jak miłość, którą okazuje się w stosunku do najbliższych. Taką miłością Jezus czuje się kochany przez Ojca (J 5,20) i taką miłością darzy umiłowanego ucznia…

„Określenie uczeń umiłowany nie oznacza jakiejś szczególnej miłości do konkretnego ucznia, lecz sytuację tego, kto zachowując słowo Ewangelii, wchodzi w sferę miłości Ojca i Syna. Uczeń, którego miłował Jezus, jest więc typem i reprezentantem każdego ucznia, który ze względu na swą wiarę jest miłowany przez Jezusa.”ks. prof. Józef Kudasiewicz

„Spośród wszystkich poruszeń duszy, spośród wszystkich uczuć i przeżyć, jedynie miłość pozwala stworzeniu odpowiedzieć swemu Stwórcy wzajemnością, wprawdzie nie równą, ale podobną. Albowiem gdy Bóg miłuje, niczego innego nie pragnie, jak tego, by być miłowanym. Miłuje nie dla czego innego, jak tylko po to, by Go miłowano, wiedząc, że ci, którzy miłują, mocą tej miłości dostępują szczęścia.”św Bernard z Clairvaux

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą

Mk 16,17: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: nowymi językami mówić będą…”

Mk 16,15-20

Wszystko jest łaską… Dar wiary jest jak drabina, po której można się wspinać i sięgać po kolejne dary…

„Glossolalia, modlitwa językami, jest w sposób szczególny inspirowana przez Ducha Świętego. To modlitwa pod Jego natchnieniem, które znosi pewne zablokowanie wewnętrzne, otwiera człowieka na Boga, wyzwala zdolności, które nie występują na co dzień. Modlitwa staje się bardziej spontaniczna i entuzjastyczna, włącza się w nią cały człowiek (…). Staje się modlitwą bardziej „dziecięcą”. Jeżeli Duch Pana obdarzył kogoś takim charyzmatem, to powinien z niego w pełni korzystać(…). Jeżeli natomiast ktoś nie ma takiego daru, to niech nie rozpacza, gdyż „każdy ma swój własny charyzmat”. Zapewne ma inny dar, który powinien w sobie odkryć i służyć nim Kościołowi.” ks. prof. Józef Kudasiewicz

„Z tej przyczyny apostoł oświadcza: „Głosimy mądrość między doskonałymi”, nazywając” doskonałymi” tych którzy otrzymali Ducha Bożego i przez Ducha Bożego mówią wszystkimi językami, tak jak on sam również mówił.” św. Ireneusz z Lionu, Przeciw herezjom