gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze

gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze

Mk 4,31: gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.

Mk 4,26-34

Królestwo Boże, łaska uświęcająca jest dla ludzi czymś niepozornym, niemal niezauważalnym, niby mające wielkość ziarna maku ziarenko gorczycy. A jednak łaska daje uczestnictwo w najgłębszej rzeczywistości Boga:

„jakby poza świadomością daje obdarowanemu udział w Bożej rzeczywistości i przez łaskę uczynkową pozwala mu żyć w akcie tej rzeczywistości i współdziałać z nią”(Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac).

Człowiek sam nie wie jak i kiedy wzrasta w nim wiara, nadzieja i miłość. Łaska przy tym nie usuwa ludzkiej natury, nie gardzi nią ani też nie zajmuje jej miejsca. Przeciwnie, ponagla i kształtuje ją w myślach i działaniach. Nawrócenie, wewnętrzna przemiana, dokonująca się w osobie w związku z usłyszeniem Ewangelii sięga wszystkich wymiarów człowieka, aż do samego dna jego istnienia…

„Ziarno Boga jest w nas. Jeśli ziemię uprawia roztropny i pracowity rolnik, wzejdzie ono i będzie wzrastać ku Bogu, którego ziarnem jest, a zatem każde jego owoce będą miały boską naturę. Z ziarna gruszy wyrastają grusze, z ziaren orzecha–orzechy, a z ziaren Bożych-Bóg.”mistrz Eckhart

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn

Mt 11,27: „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn.”

Mt 11, 25-27

Poznanie Boga przychodzi przez relację, doświadczenie, zażyłość z Nim. Nie rodzi się w jeden dzień. Jezus budował swój związek z Ojcem na modlitwie przez wiele lat, nim zaczął nauczać. Radził by zamknąć się w izdebce i modlić się, sam też na modlitwę zawsze znajdował czas. Podobnie jak drugiego człowieka, także Boga można znać na sposób historyczny, albo z tego, co mówią o Nim, ale nigdy nie będzie to znajomość bezpośrednia… Głęboko i prawdziwie poznajemy drugą osobę, i Boga także, przez doświadczenie. Spędzamy wspólnie czas, uczymy się siebie, wspólne przeżycia cementują relację. Uczę się polegać na Nim, a w końcu mogę powiedzieć z wiarą: znam Go, nigdy się nie zawiodłam na Nim…

„Ci, którzy kochają Boga, znają Go lepiej od wszystkich.” Hans Urs von Balthasar

„Modlitwa to najlepsza broń, jaką posiadamy, to klucz do Bożego serca.” św. o. Pio

tak doskonali jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski

tak doskonali jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski

Mt 5,48:”Bądźcie więc tak doskonali jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.”

Bycie Bożym dzieckiem wyraża się w próbach naśladowania Go. A On jest dobry dla niewdzięcznych i złych, daje żyć i wychowuje bez aktów odwetu tych, którzy Go nienawidzą i ranią. Bóg jest pełnią mądrości i miłości. Nie jest łatwo zdobyć się na dobroć wobec kogoś, kto mi wyrządził krzywdę. Jezus uczy by modlić się za tę osobę. Nie zawsze potrafię wychowawczo postępować wobec prześladowców, mogę jednak o mądrość prosić Ojca. Być na obraz Boga to również starać się nie zamykać swego serca ograniczając jego łaskawość, serdeczność, otwartość tylko dla najbliższych.

„Nie należy chcieć dokonać wszystkiego naraz, nikt nie staje się świętym w ciągu czterech dni, ale krok po kroku.” św. Filip Neri

„To, kim jesteś, to Boży dar dla ciebie, to, kim się stajesz, to twój dar dla Boga.” Hans Urs von Balthasar