Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie…

Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie…

Łk 17,20-21: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą:”Oto tu jest” albo:”Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.

Łk 17,20-25

Tam, gdzie jest Jezus, tam jest Królestwo Boże… Przebywając z Nim apostołowie doświadczali zadatku atmosfery duchowej nieba. Podobnie dziś, żyjąc w Bożej obecności, trwając w postawie miłości, pokoju, radości, sprawiedliwości można uczestniczyć w klimacie Królestwa…

„Jezus przekonywał nieustannie, że życie wieczne w Bogu jest tuż-tuż, a uczestniczymy w nim nie w jakiejś odległej przyszłości, bo tak sobie zwykle wyobrażamy zbawienie i niebo, ale w każdej chwili możemy tam się przecisnąć, gdyż królestwo Boże jest w zasięgu ręki, nieopodal, tuż obok! „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 21). Nie jest to więc królestwo, które kiedyś, za milion lat się ujawni, ale jest tuż za zasłoną czasu, za kolorem każdej godziny, za nitką tej minuty jak spektakl teatralny, który ukrywa się za kurtyną. Nie widzimy całej pełni jego kształtów, ale już przebijają do nas przez nieszczelności czasu promienie wieczności. Inny teolog, Gerhard Lohfink, również podkreśla dostępność królestwa Bożego, a więc i zbawienia w naszym świecie, co oczywiście nie oznacza życia pełnią chwały Bożego Oblicza.”Augustyn Pelanowski OSPPE

chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła

chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła

Łk 13,34-5: „Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.”

Łk 13,31-35

„Nie ma tu mowy o orle, który rozpościera swoje skrzydła, lecz o kokoszy, która głuchym gdakaniem przywołuje rozpierzchnięte kurczęta, ciągle zbiera je wokół siebie i czasem też skrywa je pod swymi skrzydłami. Właściwym punktem porównania nie jest jednak ochrona uczniów pod skrzydłami, lecz ich gromadzenie.” Gerhard Lohfink

„Potężna jest moc wolności: człowiek zawsze ma ją w sobie, by odrzucić albo przyjąć chroniące i zbawienne skrzydła Boga. (…) Tych, którzy nie uciekną pod skrzydła kwoki, ostrzegł, że zostaną schwytani przez szpony żarłocznego orła rzymskiego.” abp. Fulton Sheen

„Jak ptaki mają wśród drzew gniazda dla osobnego w nich przebywania, a jelenie wśród gąszczów parkany, w których się kryją w czasie niebezpieczeństwa, a latem chłodzą się ich cieniem, tak i nasze serce, powinno na każdy dzień wybrać sobie schronienie – czy to na Kalwarii, czy w Ranach Zbawiciela, czy w innym od Niego niedalekim miejscu – i tam uciekać się w każdej potrzebie, tam szukać odpoczynku i zapału wśród znoju spraw zewnętrznych, tam w czasie pokusy zamykać się jak w obronnym szańcu.” św. Franciszek Salezy