twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło

twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło

Mt 17,2: Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

Jezus pokazuje uczniom skrawek nieba: chwałę zjednoczenia człowieka z Bogiem, blask uczestnictwa w Bożym życiu i w boskiej naturze (przebóstwienie gr. theosis, theopoiesis). Piotr pragnie w tym pięknie trwać, zadomowić się…

„Kto zostanie zaszczycony łaską przebóstwiającą, ten otrzymuje nie »jakąś część« lub »coś« z Boga, ale otrzymuje Go rzeczywiście całego. Tak Ojcowie rozumieją uczestnictwo w życiu Bożym, jako celu naszego istnienia.”kard. Christoph Schonborn

„Zdolność oglądania Boga nie przysługuje intelektowi stworzonemu zgodnie z jego naturą lecz przez światło chwały. W większym stopniu zaś będzie uczestniczył w świetle chwały ten, kto będzie miał więcej miłości, ponieważ gdzie jest większa miłość, tam jest większe pragnienie, a pragnienie w jakiś sposób czyni pragnącego zdolnym i gotowym na przyjęcie przedmiotu pragnienia. Ten zatem, kto będzie miał więcej miłości, będzie doskonalej widział Boga i będzie szczęśliwszy.”św Tomasz z Akwinu

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

J 3,14: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.”

Aby ocalić złorzeczących i podejrzewających Boga o złe zamiary Izraelitów, wędrujących przez pustynię i kąsanych przez jadowite węże(Lb 21,4-9) Bóg polecił Mojżeszowi sporządzić znak węża i umieścić na wysokim palu. Ktokolwiek spojrzał na niego, a był ukąszony, pozostał przy życiu. Jezus mówi, że dla ocalenia zbuntowanych przeciwko Bogu ludzi, pokąsanych grzechem, bliskich duchowej śmierci konieczne jest patrzenie na Tego, który cierpienie i śmierć zwycięża.

„Krzyż jest wydarzeniem powstałym na skutek wielu konkretnych czynności (i zaniedbań) ludzkich. Grzech świata zaprowadził Go na krzyż. To na krzyżu Jezus przezwyciężył wszelkie ludzkie „nie” wobec Boga swoim jednym wielkim okrzykiem „tak”: „Wykonało się!”(J 19,30).” kard. Christoph Schönborn OP

„Patrzcie na Ukrzyżowanego, a cały trud walki wyda wam się lekki.” św. Teresa od Jezusa