by choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć

by choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć

Mk 6,56: I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Mk 6,53-56

Tam, gdzie pojawia się Jezus ludzie wychodzą z marazmu. Budzi się ich wiara, ożywia nadzieja. Nie wstydzą się pokazywać chorób lecz pełni nadziei wychodzą na otwarte przestrzenie mając nadzieję na spotkanie z Chrystusem, na dotknięcie Go… Obecny w Eucharystii Jezus przychodzi także dziś i uzdrawia swój lud…

„Każda Msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy Świętej.”św. o. Pio

„Chociażby nawet bez uczucia miłości, byle ufając w miłosierdzie Boże, przystępuj jednak do Eucharystii; im bardziej jesteśmy chorzy, tym konieczniejszy staje się nam lekarz.”św Bonawentura

„Bóg tak ubogaca nasze dusze swoimi łaskami i darami, że każda Komunia sprawia, iż dusza nasza robi gigantyczne kroki w kierunku doskonałości.”św. Weronika Giuliani

„Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam nie tyko swoje zasługi i swoje bóle, ale całego siebie.”św. Elżbieta od Trójcy Świętej

odmówił modlitwę dziękczynną, a następnie przekazał je siedzącym

odmówił modlitwę dziękczynną, a następnie przekazał je siedzącym

J 6,11: „Jezus natomiast wziął chleby, odmówił modlitwę dziękczynną, a następnie przekazał je siedzącym. Podobnie postąpił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.”

J 6,1-15

Jest pełnia i obfitość w Bogu. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki wspaniały dar pochodzą od Ojca świateł, który jest niezmienny w pragnieniu dawania i stały w niezmierzonej dobroci (Jk 1,17). Jezus ma pewność i ufność w Boże zaopatrzenie, które zdolne jest każdego napełnić do sytości. Wiara, że Ojciec troszczy się o potrzeby swoich dzieci jest dla Niego inspiracją i źródłem dziękczynienia…

„Ilekroć zbliżamy się do źródła i – by lepiej to ująć – ogromnego morza Boskiego Sakramentu Ołtarza, przystępując do niego z wiarą, z miłością i czystością, dusza nasza spoufala się z Bogiem i zachowuje się jak ryba w morzu. O Boże! Ona znajduje się na środku tego Boskiego morza. Gdziekolwiek się obróci, gdziekolwiek jest, gdziekolwiek spocznie wszystko jest Bogiem.” św. Weronika Giuliani