W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą…

W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą…

Mt 12,21: W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

Mt 12,14-21

W kulturze Wschodu imię jest charakterystyką i niejako streszczeniem misji osoby, która je nosi. Jezusowi imię („Bóg jest zbawieniem„) nadał sam Najwyższy (Łk 1,31-32), wraz z zapowiedzią jak doniosłe będzie Jego życie. Imię Jezus obejmuje wszystko: Boga i człowieka oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Modlić się, mówiąc „Jezus”, oznacza wzywać Go, wołać do Niego w nas. Tylko Jego imię zawiera Obecność, którą oznacza (KKK 2666). Przed każdym człowiekiem, który słyszy głoszoną przez Niego Dobrą Nowinę, Bóg przez Jezusa rozpościera ścieżkę ocalenia, odsieczy, wsparcia, opcję ratunku. Wystarczy uwierzyć, że Jezus jest Panem (Rz 10,9), okazać Mu posłuszeństwo jako Bogu, by uzyskać dostęp do łaski Jego zbawczego działania i nadziei na życie wieczne (J 3,15-17.36; 5,24; 6,40).

„Jezus jest miodem w ustach moich, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu… Smuci się kto z was? Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta–a oto wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele.”św Bernard z Clairvaux

„W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku–w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach–gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela.”św Wawrzyniec Justynian

„Imię Jezusa Chrystusa, gdy je uważnie rozważymy, oznajmia nam całe jego dobrodziejstwo. Jest ono skarbcem tysiąca dóbr.”św Jan Chryzostom

Kol 3,17:”I cokolwiek czynicie słowem lub czynem–wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu.”św Paweł