światło na oświecenie

światło na oświecenie

Łk 2,32: „światło na oświecenie pogan..”

Łk 2,22-32

Symeon rozpoznaje w maleńkim dziecku Zbawiciela. Warto prosić Pana dzisiaj o rozum oświecony wiarą, o otwartość na natchnienia Ducha Świętego i uleglość Jego prowadzeniu.

„Biegnijmy więc razem, wyjdźmy na spotkanie Boga. Wiemy, że z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi (Łk 1,78). Pozostańmy w tym świetle, promieniejmy nim. Aby nikt nie pozostawał poza tym światłem jak obcy ani nie odrzucał go. Zbliżmy się raczej do jasności. Wyjdźmy na jej spotkanie i tak jak starzec Symeon przyjmijmy Wiekuiste Światło Chwały. Razem z nim, wychwalajmy z całego serca i śpiewajmy hymn dziękczynny Bogu, Ojcu świateł (Jk 1,17), który dał nam prawdziwą jasność, abyśmy mogli wyjść z ciemności i rozpromienić się Jego światłem. Zbawienie Boga, które przygotował wobec wszystkich narodów i które objawił dla chwały ludu nowego Izraela – oto co zobaczyliśmy (Łk 2,30nn) dzięki Chrystusowi. Także my zostaliśmy uwolnieni z nocy grzechu, tak samo, jak Symeon został uwolniony z więzów ziemskiego życia po ujrzeniu Chrystusa.” św. Sofroniusz z Jerozolimy