Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica

Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica

Łk 3,22: i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica…

Łk 3,15-16.21-22

„Istnieje widoczna i zastanawiająca analogia pomiędzy opisami chrztu Chrystusa a interpretacjami Talmudu i Rasziego, przyrównującymi „ruah elohim” (Duch Boży unoszący się nad wodami) do gołębicy unoszącej się nad swoim gniazdem. Żydowskie interpretacje Rdz 1,2 (zwłaszcza talmudyczna), odwołując się do metafory gołębicy, wydają się akcentować nie tyle samego ptaka, co sposób jego poruszania. Wygląda to na obraz wzięty z natury. W zdaniu: 'Duch Boży unosił się nad wodami’, czasownik unosił się jest pochodzi od rdzenia rahap–krążyć, szybować, unosić się. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to metafora pozwalająca na jednoczesne wyrażenie transcendencji mocy Bożej w stosunku do świata oraz ich wzajemnego związku. Gołębica unosi się nad własnym gniazdem i pisklętami, nie dotyka ich, ale jest to jej gniazdo i jej pisklęta. Wraz z przyjściem Jezusa, Boga-Człowieka, gołębica może spocząć na gnieździe. Na mocy Wcielenia chrzest sprawia, że człowiek staje się mieszkaniem Ducha.”Tomasz Dekert

„Prawdziwy cel życia chrześcijańskiego polega na przyjęciu Ducha Świętego.”św Serafin z Sarowa

żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia

żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia

Łk 19,44: „nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.”

Łk 19,41-44

Każdy z nas jest Jerozolimą, do której pragnie przyjść Jezus. Lecz często ludzkie serce jest zamknięte. Nie słyszy duchowego pukania u drzwi. Może jest niewrażliwe, skupione na własnych wizjach życia, może Słowa Jezusa zagłusza hałas spraw czy obowiązków. Chrystus płacze nad człowiekiem, który nie zatroszczył się o swoją duchową budowlę. Nie poświęcił chwil pokoju by zbudować twierdzę dla serca na gruncie i z materiałów, który dają pewność przetrwania w najtrudniejszych momentach. Bóg nikomu nie obiecuje braku przeciwności. Życie jest trudne i nikt nie wie, kiedy przyjdzie nań czas ucisku lub nawet oblężenia przez nieprzyjaciół. Jednak każdy, kto ceni pokój i służy mu, rozpoznał, że jedynym i pewnym schronieniem na czas ucisku są nie wały ludzkich zdolności i umocnienia umiejętności lecz własne miejsce pokoju w Tym, Który jest, Który był i Który przychodzi (Ap 1,4).

„Zdobywaj pokój wewnętrzny, a tłumy znajdą zbawienie obok ciebie.” św. Serafin z Sarowa

Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja

Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja

J 19,27: „Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”

Cierpiący Jezus oddaje swojemu umiłowanemu uczniowi (a więc mnie – bowiem sam Jezus nie nazywał tak Jana, to Jan czuł się kochany przez Jezusa i tak określał samego siebie) – daje swoją matkę, tę, która jest Jego najdoskonalszym dziełem, kształtowanym przez ponad trzydzieści lat.

„Chrystus dał nam także wszystkim w Bogurodzicy Marii, która starła w sobie samej i ściera w całym rodzaju ludzkim głowę węża Orędowniczkę przed Synem swoim i Bogiem naszym, nie do zawstydzenia i nie do zwyciężenia wstawienniczkę nawet za najgorszych i pozbawionych nadziei grzeszników. Z tego powodu Matka Boża nazywana jest Raną Biesów, gdyż szatan nie ma możliwości zgu­bienia człowieka, jeśli tylko sam człowiek nie odstąpi od przebywania pod opieką Bożej Matki.” św. Serafin z Sarowa