tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

J 3,14: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.”

J 3,13-17

„Jezus chce, żeby autentyczna wiara pociągała za sobą postawę trzeźwego i konsekwentnego wypełniania Bożej woli. Dlatego najpierw sam daje przykład: Mesjasz to ten, który wypełnia do końca wolę Bożą – nawet, jeśli oznacza ona krzyż – a nie idol i maskotka tłumów. Ofiarowuje człowiekowi swoją miłość i dar zbawienia, ale oczekuje twardej wiary i posłuszeństwa. Bez tego nie da się przyjąć zbawienia, ani iść Bożą drogą.” ks. Mariusz Pohl

„Musimy szukać Chrystusa tam, gdzie Go nie ma, tzn. w krzyżu i doświadczeniach – gdzie Go faktycznie nie ma, ale jeżeli będziemy szukali Go na tej drodze, znajdziemy Go w Jego chwale.” św. Filip Neri

„My jesteśmy tak bardzo skłonni wywyższać się, że chociaż nie ma nad kogo wywyższać się do nieba, jednak trudno uniżyć się nam w czymkolwiek. O Panie, Panie! Czyż Ty nie jesteś wzorem naszym i Mistrzem? Bez wątpienia, że jesteś. Na czymże więc Ty opierałeś cześć Twoją, Ty, który jesteś naszym zaszczytem? Ach, Panie!… Poniżając siebie aż do śmierci W ten sposób nie tylko nic nie straciłeś, lecz przeciwnie, zyskałeś tym większą cześć i zyskałeś ją tym większą dla nas wszystkich… ” św. Teresa od Jezusa

„Nie ma żadnej innej drabiny prowadzącej do nieba niż krzyż.” św. Róża z Limy