Zeszedł z nimi

Zeszedł z nimi

Łk 6,17: „Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.”

Łk 6,12-19

Modląc się, Jezus otrzymuje od Ojca światło potrzebne by zadecydować, które osoby wybrać do najbliższego grona uczniów. Całonocne spotkanie, koncentracja i kontemplacja w Duchu Świętym nie wyczerpuje Go. Wręcz przeciwnie. Chrystus decyduje się na nocną modlitwę gdy pragnie napełnić się Bożą miłością, wyraźniej dostrzec cel i sens własnej misji, otrzymać nowe siły i energię do jej realizacji. Tłumy Go oczekują, a On jest świadomy odpowiedzialności za ich rozbudzone nadzieje. Gdziekolwiek się pojawi, ludzie są uzdrawiani… Moc wchodząca od Niego nie pozostaje niezauważona…

„Kiedy się modlisz, bądź jak góra nieruchomo osadzona w ciszy- jej myśli są zakorzenione w wieczności. Nie rób niczego, siedź, bądź, a poznasz owoce płynące z modlitwy.”mnisi pustyni

„Szukajmy w modlitwie tego, co uważamy za niemożliwe dla naszych sił własnych i trwajmy w duchu wiary.” św. Rafał Kalinowski

„Ach! To właśnie modlitwa i wyrzeczenie stanowią całą moją siłę, to one są bronią niezwyciężoną, którą dał mi Jezus; docierają do drugiego bardziej niż słowo, często tego doświadczyłam.” św. Teresa z Lisieux

idź nad jezioro i zarzuć wędkę!

idź nad jezioro i zarzuć wędkę!

Mt 17,27: „żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę! Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie!”

Mt 17,22-27

Jezus zachęca Piotra by czuł się dzieckiem Króla niebieskiego, liczył na Bożą pomoc w kłopotach finansowych i korzystał z niej. Jednocześnie troszczy się, by w związku z tym, nad nikim się nie wywyższał… Chrystus nie musiał płacić podatku na świątynię. Piotra także zapewnia, że i od niego Bóg nie żąda tej daniny… A jednak, by nie obnosić się ze swoją uprzywilejowaną pozycją nad braćmi i siostrami; nie uchodzić za kogoś, kto staje ponad przepisami prawa lub uchyla się od społecznych obowiązków, poleca Szymonowi, by zapłacił za ich obu (najpierw jednak zaopatrując ucznia w konieczne środki finansowe). Dwie greckie drachmy („didrachmy” = równowartość 2 denarów) była to zapłata za dwa dni pracy niewykwalifikowanego robotnika. Być może dla Piotra było to niemało… Jezus jednak nie nadużywa gościnności i ofiarność ucznia. Traktuje swe zobowiązania po królewsku. Wraz z zapewnieniem o Bożym dziedzictwie, udziela potrzebnego do wywiązania się z opłaty – naddatku…

„Boże, jakim skarbem obdarzasz tych, którzy w Tobie ufność pokładają!” św. Rafał Kalinowski

odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc

odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc

Mk 14,22: „A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje.”

Mk 14,12-16.22-26

„To jest ciało Jezusa. Na tym koniec, jasne? Wiara. To wiara przychodzi nam z pomocą, aby uwierzyć: to akt wiary, bo to jest Ciało i Krew Jezusa. To jest «tajemnica wiary».” Papież Franciszek

„Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie prze­mienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb.” św. Augustyn

„Nie sama częstotliwość w przystępowaniu do Stołu Pańskiego pożytek dla duszy przynosi, lecz i odpowiednie przygotowanie się do tego, a nadto i praktyczne pożytkowanie z tego Pokarmu Niebieskiego, przez nabywanie cnót i uni­kanie tych ułomności, które w zwyczaj się wkradają.” św. Rafał Kalinowski

„Czy istnieje coś bardziej odpowiedniego i skutecznego, by pogodzić wszystkich ludzi i wszelkie ludy niż tryumf Eu­charystii w duszach ludzi i narodów?” papież Pius XII

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata

J 1,29: gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”

Baranek – symbol łagodności i ofiary, gładzi (grecki termin „ho airon” można tłumaczyć także: „znosi”, „dźwiga”, „unosi” lub też „zabiera”) grzech świata. Czym jest grzech? Jest postawą sprzeciwu wobec panowania Boga i Jego woli, niepodporządkowaniem Jego zasadom, porządkowi, który ustanowił. Zwykle w konsekwencji miejsce Boga zajmuje coś lub ktoś, np. ego człowieka, więc grzech jest w istocie aktem bałwochwalstwa. Jest też chybieniem celu, zbłądzeniem, które prędzej czy później wnosi w świat wiele cierpienia, smutku i zła. Jezus powiedział: „wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Każdy grzech ostatecznie wymierzony jest w Boga: w Miłość, która świat dźwiga i znosi. Miłość na krzyżu pokazała, że nie odpłaca złem za zło, ale ofiarnie zatrzymuje na sobie nakręcającą się spiralę zła i łagodnością ostatecznie gładzi jej ostrze.

„Zasługa każdej ofiary ma wartość na całą wieczność.” św. Rafał Kalinowski

dokąd sam przyjść zamierzał

dokąd sam przyjść zamierzał

Łk 10,1: „Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.”

Liczba 72 odpowiada biblijnej liczbie narodów świata po potopie (Rdz 10,2-31) i symbolicznie oznacza cały świat. Jezus pragnie dotrzeć do każdego człowieka. Nie ogranicza misji głoszenia Królestwa tylko do elitarnego grona najbliższych Mu apostołów. Prosi o rozpowszechnianie Dobrej Nowiny o Nim i posyła przed Sobą każdego, kto jest Jego uczniem. A potem daje się poznać słuchaczom…

„Idźcie w świat z uśmiechem na ustach, idźcie rozsiewać trochę szczęścia po tej łez dolinie uśmiechając się do wszystkich, a szczególnie do smutnych, do zniechęconych życiem, do upadających pod ciężarem krzyża, uśmiechając się do nich tym jasnym uśmiechem, który mówi o dobroci Bożej.” św Urszula Ledóchowska

„gdzie można słowem, tam słowem; gdzie można czynem tam czynem, a gdzie nie można ani słowem ani czynem, tam modlitwą i pokutą oraz własnym przykładem.” św. Rafał Kalinowski

  • 1
  • 2