modlił się na osobności…

modlił się na osobności…

Łk 9,18: Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem…

Łk 9,18–24

Jezus zaprasza uczniów na modlitwę, chce ich wprowadzić w intymność swego przebywania z Ojcem. Właśnie tam tworzy się szczególna, poufna przestrzeń, klimat zaufania, gdzie On zadaje swoim wybranym najbardziej osobiste pytania, takie jak: „kim dla Ciebie jestem?”

„Pismo Święte i Ojcowie Kościoła mówią o wyrażeniu uczuć przed Bogiem. „Parresia” to zażyłość, szczerość, prostota pomiędzy dwoma przyjaciółmi, którzy znają się doskonale i wiedzą, że mogą ze sobą rozmawiać bez owijania w bawełnę; nie muszą dokładać wielu starań, by nie zranić drugiej osoby ani udawać budujących uczuć.”Emmanuel Renault OCD

„On bardzo lubi, gdy się do Niego szczerze zwracamy; kiedy mówimy do Niego prosto i jasno, z pełną szczerością, daje nam zawsze więcej, niż to, o co Go poprosimy”(…) Zaczynam mówić do Pana całkiem naiwnie, ponieważ często zwracam się do Niego nie wiedząc, co mówię, to miłość sama przemawia…”(…) Zresztą Bóg nie jest przewrażliwiony, ani przesadnie drobiazgowy (…) przyzwyczaja się do wszystkich naszych zachowań.”św Teresa od Jezusa

„Prawdziwym nauczycielem modlitwy jest Duch Święty. Należy się tedy modlić tak, jak Jemu się podoba.”św Paweł od Krzyża

kto go spożywa, nie umrze

kto go spożywa, nie umrze

J 6, 50: „To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.”

J 6,44-51

„Jakim okiem, najdroższa córko, winniście, ty i inni, patrzeć na tę tajemnicę i dotykać jej? Nie tylko cielesnym okiem i dotykiem, które są bezsilne. Oko twoje nie widzi nic innego, tylko biel chleba, ręka nie dotyka nic innego, tylko powierzchni chleba, smak nie kosztuje nic innego, tylko smaku chleba. Wszystkie zmysły ciała mylą się, lecz zmysł duszy nie może się mylić, jeśli ona nie chce, to jest, jeśli nie zgadza się, aby przez niewiarę pozbawić się światła najświętszej wiary. Kto kosztuje tego Sakramentu? Kto go widzi? Kto go dotyka? Zmysł ducha. Jakim okiem go widzi? Okiem intelektu, jeśli oko to uzbrojone jest źrenicą najświętszej wiary. Oko to widzi w tej białości całego Boga i całego człowieka, naturę Boską zjednoczoną z naturą ludzką, ciało, duszę, krew Chrystusa, duszę zjednoczoną z ciałem, ciało i duszę zjednoczoną z moją naturą Boską, nieoddzieloną ode Mnie.” Bóg do św. Katarzyny ze Sieny

„Pamiętaj aby nie zaprzestawać przyjmowania Komunii Św. Przyjmuj ją codziennie. Głównym wysiłkiem szatana jest odsunąć nas od Anielskiego Stołu, gdzie otrzymujemy pożywienie na życie wieczne i gdzie dusza staje się okrutna dla demonów.” św. Paweł od Krzyża

Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku

Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku

Łk 19,23: „Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał.”

Łk 19,11-28

Jezus mówi, że gromadzenie skarbu niewyczerpanego w niebie to rozdawanie jałmużny (Łk 12,33). Jeśli Bożym majątkiem jest miłość, którą On pragnie pomnażać w świecie, kim są bankierzy, którym można powierzyć swój kapitał? Otóż staje się nim każdy, kto udziela wsparcia potrzebującym. I bankierami są wszyscy czyniący dzieła miłosierdzia: zakony służące ubogim, chorym, odrzuconymi czy niepełnosprawnym, stowarzyszenia organizujące akcje charytatywne, misjonarze wykonujący dzieła ewangelizacji, organizatorzy różnych inicjatyw, pomnażających chwałę Boga. Nawet jeśli osobiście nie działam na rzecz Królestwa używając swoich zdolności, mogę dostępnymi mi środkami finansowymi wesprzeć Bożych bankierów. W ten sposób przyczyniam się do pomnażania dobra, które Bóg tak pragnie zyskać.

„Przyjaciele biednych są najbardziej ukochanymi przyjaciółmi Boga.” św. Paweł od Krzyża

„Kto w szczęściu wspiera ubogiego, tego w nieszczęściu Bóg wspierać będzie.” św. Bernard z Clairvaux

Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna

Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna

Mk 9,17: „Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego.”

Mk 9,14-29

„Spójrzmy na to uwolnienie jako uzdrowienie relacji ojca z synem. Przypuszczalnie między nimi brakowało przestrzeni zaufania, gdzie chłopiec mógłby się otworzyć. Syn nie mógł wyrażać gniewu i dawać jakiegokolwiek zewnętrznego wyrazu swojej agresji. Musiał ją tłumić, a potem fizycznie odreagować. Choroba ma też związek z postawą ojca, z którym dziecko nie może rozmawiać o swoich problemach, nie może się przed nim odsłonić. Gdy ludzie są uwikłani w złe relacje, pozostają we władzy demonów. Jezus przywraca młodzieńcowi godność. Pokazuje, że jest on nie tylko synem swego naturalnego ojca ale również synem Boga, miłowanym przez Niego. Uwalniamy się od demonicznych wpływów, gdy na modlitwie doświadczamy, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. Wówczas także w nas może zajaśnieć chwała Boża.” Anselm Grun OSB

„Możesz słyszeć „Bóg Cię kocha” tysiąc razy, ale możesz to poznać tylko w modlitwie.” św. Paweł od Krzyża

a dwoje przeciw trojgu

a dwoje przeciw trojgu

Łk 12,52: „troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;”

Chrystus spotykał się ze sprzeciwem, wrogością, z odrzuceniem, pogardą. Jego uczeń nie może liczyć więc tylko na kontakty ze sprzymierzeńcami i pomocnikami. Rzeczywistością jest raczej dysproporcja sił: trzech przeciw dwojgu (Dobrej Nowiny nie polecał Jezus głosić samotnie Mk 6,7). Lecz mniejszość będzie dla większości znakiem sprzeciwu- trwając przy Tym, któremu zaufali, podtrzymując w Duchu ogień wiary, którą zapłonęli.

„Kiedy nadchodzą na mnie burze różnego rodzaju, mówię sobie:”Chcę kochać Boga jak najmocniej potrafię w tym momencie, jak gdyby to była ostatnia chwila mojego życia. Chcę cierpieć z radością teraz, bez myślenia o przyszłości. Duszo moja, wypełnij wolę Boga idealnie w tej chwili, jakby była twoją ostatnią. Więc, duszo moja, rób tak odtąd. Żyj Jezusem. Amen.” św. Paweł od Krzyża

  • 1
  • 2