«Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»

«Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»

Łk 8, 21: Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Łk 8,19-21

„Nasz Pan uczynił pierwszy cud na prośbę Swej Matki. Jakiś czas później Matka, martwiąc się, że Jej Syna wyczerpie całodniowe nauczanie i całonocna modlitwa na szczycie góry, wysłała do Niego wiadomość. Gdy posłannik ogłosił: „Twoja Matka jest tutaj”, Chrystus obrócił się w stronę tłumu i spytał: „Kto jest Moją Matką? Kim Ona jest?” Co powiedziałyby nasze matki, gdybyśmy spytali „Kim jest moja matka?” Przypomina On Jej, że w królestwie niebieskim nie będzie więzi ciała i krwi. Jedyna więź, jaka istnieje w królestwie niebieskim to więź posłuszeństwa wobec woli Ojca. W ten sposób pozorna przygana okazuje się być największym z komplementów. „Kto czyni wolę Ojca Mego w niebie jest Moją Matką”. A któż kiedykolwiek był tak dalece posłuszny woli Ojca w niebie jak Maryja?” apb Fulton J. Sheen

„We wszystkich zdarzeniach patrz zawsze na Boga, nigdy na stworzenia; to sprawi, że będziesz przyjmować z Jego świętych rąk na równi gorycz i słodycz, umartwienia i pociechy… i za wszystko będziesz Go błogosławić.”św Małgorzata Maria Alacoque

„Miłuj Pismo Święte, a miłować cię będzie mądrość; miłuj je z czułością, a ono cię ochroni; czcij je, a otrzymasz jej pieszczoty. Niech będzie ono dla ciebie jak twoje naszyjniki i kolczyki.” św Hieronim (listy)

Czy może być co dobrego z Nazaretu

Czy może być co dobrego z Nazaretu

J 1,46: „Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?»”

J 1,45-51

„Jezusowy odwieczny wybór wcielenia był też decyzją na Naza­ret: decyzją na „nic-szczególnego”. I to w takich proporcjach: trzydzieści lat zwyczajności Nazaretu, trzy lata życia publicznego i trzy dni kulminacji paschalnej. W Nazarecie „nic się nie działo”. Przynajmniej „nic ważnego”. Pytanie, zadane przez Natanaela Filipowi (J 1,46), Karol de Foucauld zadaje każ­demu z nas. Ponieważ – stwierdza siostra McKee – „Nazaret jest muszlą zamykającą większość naszego życia. Czy jednak po­trafimy odkryć tkwiącą wewnątrz tej muszli perłę?”.

„Czy może być coś dobrego z Nazaretu?” – nie musi więc oznaczać, iż w Nazarecie dzieją się jakieś szczególnie niegodzi­we i niedopuszczalne czyny – godne potępienia i napiętnowania. Może oznaczać naszą niewiarę w wielki sens i rzeczywiste dobro tego, co zwyczajne i przeciętne. Ciągle się rozglądamy za okazjami do tego, co nieprzecięt­ne: godne zauważenia i zapamiętania. Ile będzie w naszym życiu takich momentów? Trzy dni? Trzy lata? A wszystkie pozostałe? Czy nie są godne naszego wyboru? Jan od Krzyża radzi: „usiłuj wybierać w życiu to, co mniej­sze – nie to, co większe”.” apb. Grzegorz Ryś

„Wielkie łaski związane są często z tym co wydaje się nam mniej ważne.” św. Małgorzata Maria Alacoque

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat.

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat.

J 16,33: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat.”

J 16,29-33

Jezus zna swoich uczniów. Wie, że w trudnej chwili zostawią Go samego… Przewiduje, że się rozproszą, salwując ucieczką z Ogrójca. Ale też pragnie, żeby z tego powodu nie ciążyło im poczucie winy. On ich nie oskarża. Nie czuje się sam, ponieważ jest w komunii z Ojcem. Chce wesprzeć uczniów w chwilach ucisku, smutku, presji ze strony świata, które nieuchronnie nastąpią. Umocnić i napełnić wiarą, że On jest potężniejszy niż wpływy zewnętrzne. Potężniejszy niż śmierć…

„Jezus wziął na siebie nasze człowieczeństwo, aby przenieść je poza śmierć, w nowe miejsce, do Nieba, abyśmy tam, gdzie jest On, byli także my.” papież Franciszek

„Bracie mój, staraj się być w zgodzie z Bogiem, a natychmiast będziesz miał pociechę, której ci trzeba. Bo jeśli człowiek nie przysposobi w duszy swojej czystego mieszkania, w którym by Bóg mógł mieszkać i spoczywać, nie znajdzie nigdy ni miejsca, ni spoczynku, ni prawdziwej pociechy wśród stworzeń.” bł. Idzi z Asyżu

„Duch Boży czyni wszystko w pokoju. Z ufnością i miłością uciekajmy się do Niego, a On nas przyjmie w ramiona miłosierdzia.” św. Małgorzata Maria Alacoque

cóż za nagrodę mieć będziecie?

cóż za nagrodę mieć będziecie?

Mt 5,46: Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?

Mt 5,43-48

„W wersji Łukasza słowo „zapłata” (grec. 'misthos’, łac.’merces’) zostało jednak zastąpione greckim słowem „charis” (w Wulgacie łac.”gratia”). Greckie „charis” ma wiele znaczeń – łaska, wdzięczność, dobrodziejstwo, dar itd. Zasadniczo wszystkie wyrywają nas z postrzegania własnych czynów (i konsekwentnie naszej relacji do Boga) w kategoriach (wyłącznie): „zasługa – nagroda / zapłata.” Otwierają nas za to na całą przestrzeń spotkania w bezinteresowności, darmowości, obdarowania. Dajemy, ale sami – w wolności obu stron – otrzymujemy. Czynimy dobro mocą przyjętej uprzednio łaski – w przeciwnym razie ją marnujemy. To w komunii z Panem odkrywamy, iż Jego miłość uzdalnia nas do przekroczenia ścisłych (ściśliwych) ram wymiennej sprawiedliwości. Łaska Boga (charis), a nie jedynie nagroda (misthos) wyznacza dyscyplinę moich relacji z nieprzyjaciółmi. Jak dobrze jest odkryć, a potem już nigdy nie zgubić tej perspektywy – zbudowanej na świadomości / doświadczeniu, że między mną a moim nieprzyjacielem jest Pan Bóg ze swoją łaską. To naprawdę wszystko zmienia.”apb. Grzegorz Ryś

„Dając natchnienie do dobrego, Pan Jezus udziela mocy, by je czynić.”św Małgorzata Maria Alacoque

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju

Łk 10,6: „Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.”

Łk 10,1-9

„O Panie, jakże dobre jest umiłowanie pokoju! Jest równoczesne z jego posiadaniem. A kto nie chce wzrostu tego, co lubi? Jeśli chcę, aby niewielu było ze mną w pokoju, niewielki będę miał pokój. Jeśli chcę, aby pokój wzrastał, muszę pomnożyć liczbę uczestników… Jeśli dzielę chleb, to im więcej jest tych, którym się kroi, tym mniej przypada obdzielanym. Pokój zaś jest podobny do chleba, który przy krojeniu i obdzieleniu rósł w rękach uczniów Twoich. Użycz mi więc pokoju, Panie; abym mógł innych do niego pociągnąć, wpierw sam go muszę posiadać. Niech we mnie goreje to, czym innych mam zapalać… Jako miłośnik pokoju, ja pierwszy muszę być porwany jego pięknością i płonąć pragnieniem, aby innych pociągnąć. Niech widzą i oni to, co ja widzę, niech miłują, co ja, niech mają to, co i ja. O umiłowany pokoju, tak niezmiernie mi drogi, mówisz do mnie: kochaj mnie, bo wtedy natychmiast mnie posiędziesz. Przywiedź ze sobą do umiłowania mnie tych, których możesz. Pozostanę czysty i nieskazitelny. Doprowadź, kogo możesz, niech mnie odnajdą, niech mnie mają, niech zażywają.” św. Augustyn

„Duch Boży czyni wszystko w pokoju.” św. Małgorzata Maria Alacoque

  • 1
  • 2