Ujrzałem Ducha, który spoczął na Nim

Ujrzałem Ducha, który spoczął na Nim

J 1,32: Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.

J 1,29-34

Jan zauważa, że Duch Święty pozostał na Jezusie: znalazł w Nim gościnny dom. Nie został zapomniany, zasmucony (Ef 4,30-32), odrzucony (Rz 8,4-7) lecz z szacunkiem przyjęty i zaproszony do pozostania… To wzór dla nas. Duch Święty mieszka w ludziach Mu przychylnych. Jest blisko tych, którzy jak Barnaba są dobrzy (Dz 11,24), jak Szczepan pełni wiary (Dz 6,5) i postępują w nieobłudnej miłości (2Kor 6,3-7).

„I Paraklet zstąpił z nieba: opiekun i uświęciciel Kościoła, zarządca dusz, sternik tonącym, latarnia błądzącym, sędzia walczącym i ten, który koronuje zwycięzców.”św. Cyryl Jerozolimski

„Duch Święty jest obecny w każdym, kto jest zdolny Go przyjąć, tak jak gdyby tylko o niego samego chodziło, a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę jemu potrzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje się w pełni, na ile tylko pozwala im ich ograniczona natura. On pozostaje nieograniczony, On oświeca tych, którzy są czyści od wszelkiej skazy, a przebywając z nimi, czyni ich ludźmi duchowymi.”św Bazyli Wielki

„Pragnij nade wszystko mieć Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem.”św Klara z Asyżu

człowiek niech nie rozdziela

człowiek niech nie rozdziela

Mk 10,9: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”

Małżeństwo, przez sakrament, w którym aktualizuje się ofiara Chrystusa otrzymuje od Boga ogromną łaskę miłości by mogło na ziemi być znakiem Bożej miłości – a ona nie jest mydlaną bańką, która po odkryciu słabości czy grzechu człowieka pęka – opuszczając go lub usiłuje przemocą zmienić.. Ze źródła sakramentu można czerpać modlitwą łagodne i cierpliwe przyjmowanie drugiego z jego wadami, zranieniami; łaskawość – akceptację tego, czego po ludzku zmienić nie mogę w sobie i drugiej, najbliższej osobie – z ufnością w moc leków uzdrawiających Boga.

„Módlmy się do Boga za siebie nawzajem (Jk 5,16); jeśli bowiem będziemy wspólnie dźwigać brzemię miłości, łatwo wypełnimy prawo Chrystusowe(Ga 6,2).” św. Klara z Asyżu

„Gentelmen to ten, kto nie zadaje cierpienia – to prawie pełna definicja.” bł. J. H. Newman