człowiek niech nie rozdziela

człowiek niech nie rozdziela

Mk 10,9: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”

Małżeństwo, przez sakrament, w którym aktualizuje się ofiara Chrystusa otrzymuje od Boga ogromną łaskę miłości by mogło na ziemi być znakiem Bożej miłości – a ona nie jest mydlaną bańką, która po odkryciu słabości czy grzechu człowieka pęka – opuszczając go lub usiłuje przemocą zmienić.. Ze źródła sakramentu można czerpać modlitwą łagodne i cierpliwe przyjmowanie drugiego z jego wadami, zranieniami; łaskawość – akceptację tego, czego po ludzku zmienić nie mogę w sobie i drugiej, najbliższej osobie – z ufnością w moc leków uzdrawiających Boga.

„Módlmy się do Boga za siebie nawzajem (Jk 5,16); jeśli bowiem będziemy wspólnie dźwigać brzemię miłości, łatwo wypełnimy prawo Chrystusowe(Ga 6,2).” św. Klara z Asyżu

„Gentelmen to ten, kto nie zadaje cierpienia – to prawie pełna definicja.” bł. J. H. Newman