który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi

który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi

Łk 18,2: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.”

Łk 18,1-8

„Sędzia jest osobistością wpływową, powołaną do wydawania wyroków w oparciu o Prawo Mojżeszowe. Dlatego tradycja biblijna zalecała, aby sędziowie byli osobami bogobojnymi, wiarygodnymi, bezstronnymi i nieprzekupnymi (por.Wj 18,21). Ten sędzia, przeciwnie, był niesprawiedliwy, nie miał skrupułów, nie liczył się z Prawem, ale postępował tak, jak chciał, zgodnie ze swoimi interesami. Wobec obojętności sędziego wdowa ucieka się do swojej jedynej broni: uporczywie wciąż mu się naprzykrza, przedstawiając swoją prośbę o wymierzenie sprawiedliwości. I właśnie dzięki tej wytrwałości osiąga cel. Sędzia bowiem w pewnym momencie spełnia jej prośbę, nie z pobudek miłosierdzia ani dlatego, że nakazuje mu to sumienie. Skoro wdowa zdołała ugiąć nieuczciwego sędziego swoimi uporczywymi prośbami, o ileż bardziej Bóg, który jest dobrym i sprawiedliwym Ojcem… ” Papież Franciszek

„Daj Boże, abym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie.” św. Kamil de Lellis