Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

Mt 12,7: Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych.

Mt 12,1-8

Imieniem Boga jest miłosierdzie… On patrzy na wszystkich z czułością i troszczy się o każde stworzenie. Jezus karci faryzeuszy i zarazem każdego gorliwego i zaangażowanego religijnie człowieka, który patrzy na braci i siostry w wierze z potępieniem, gdy próbują zaspokoić najbardziej podstawowe ludzkie potrzeby – napominając, że czyniąc tak, rozmijają się z tym Kim jest i czego oczekuje Bóg…

„Zbawienia dostąpicie nie przez zachowanie Prawa, ale dzięki Bożemu miłosierdziu. Gdybyście to rozumieli, nigdy nie potępialibyście niewinnych. Oto Prawo wraz ze swoimi ofiarami przemija, nadchodzi czas powszechnego miłosierdzia.”św Hilary

„Tylko ten, kto został dotknięty, przytulony czułością Jego miłosierdzia, zna tak naprawdę Pana.”papież Franciszek

„Kto nie doświadczył Boga, który jest miłosierną miłością, jeszcze niczego istotnego o Bogu nie wie.”apb Grzegorz Ryś

„Lepsze jest bowiem dla mnie Twoje niewyczerpane miłosierdzie, z którym odpuszczasz mi grzechy, niż moje własne zadufane poczucie sprawiedliwości usiłujące bronić tego, co ukrywa sumienie”Tomasz a Kempis

„Ufaj Miłosierdziu Bożemu, którego stolicą jest Najlitościwsze Serce Jezusa, a do którego nas prowadzi Najmiłościwsza Matka; natomiast nie pokładaj nadziei w stworzeniach, bo doznasz bolesnego zawodu.”św. Józef Sebastian Pelczar

Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi

Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi

J 13,26: Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskariota.

J 13,21-33.36-38

„W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podaje Judaszowi kawałek chleba. Ten gest na żydowskiej uczcie oznaczał wyróżnienie najbardziej szczególnego gościa. Wskazywał na to, że gospodarz darzy obdarowanego miłością i szacunkiem. Że dla niego została zorganizowana uczta. Osoba, która otrzymywała ten kawałek chleba, siedziała bezpośrednio przy gospodarzu. A zatem można przypuszczać, że Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy siedział między Janem a Judaszem. Pierwszy z nich spoczywał na jego piersi, natomiast drugi z Apostołów postanowił ustawić się po drugiej stronie barykady. Chrystus dzisiaj mówi do mnie tak samo: „przyjacielu!”. Wyciąga rękę z najbardziej honorowym kawałkiem chleba przeznaczonym dla umiłowanego gościa. Ale ja na to wyróżnienie nie zasługuję, powinienem się zastanowić i podjąć decyzję, czy swoimi wyborami zbliżę się do Jana, który wsłuchiwał się w serce Mistrza, czy Judasza, który przyjdzie do Niego z bandą uzbrojoną w kije.”Bartłomiej Sokal

„Miłość rodzi się w sercu, wyraża się słowem, ale żyje czynem.”św J.S.Pelczar