Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Mt 10,20: „nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.”

Mt 10,16-23

Jezus zapewnia, że choć Jego uczniowie dla świata są jak słabe, bezbronne owce, w rzeczywistości, przez pokorę i zawierzenie mają potężne wsparcie Ducha Świętego.

„Staraj się we wszystkich swoich ćwiczeniach i we wszystkich działaniach oddać się Duchowi Świętemu Jezusa z pokorą, zaufaniem i oderwaniem od wszystkich rzeczy, tak żeby, znajdując cię oderwanym od twojego własnego ducha i od twojej własnej pobożności i dyspozycji mógł On mieć w całej pełni moc i wolność działania w tobie tak jak pragnie, by mógł inspirować cię takimi dyspozycjami i uczuciami pobożności jakie On sam osądzi słusznymi, i by mógł prowadzić cię drogami, które są Jemu miłe.” św. Jan Eudes

„Wnętrze duszy jest naczyniem, w które Duch Boży wlewa życie łaski, gdy mu się dusza otwiera mocą swej wolności. A Duch Boży jest sensem i mocą. Udziela On duszy nowego życia i uzdalnia ją do czynów, którym by według swej natury nie sprostała, i jednocześnie wskazuje kierunek jej działaniu.” św. Teresa Benedykta od Krzyża