Biada wam

Biada wam

Łk 11,44: „Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą.”

Łk 11,42-46

Jest coś, co wywołuje okrzyk zgrozy: „biada” Jezusa… Lekceważony grzech… Ten powszedni, nad którym człowiek przeszedł już do porządku dziennego, myśląc „taki już jestem”, „tak mam”. Nie zastanawia się już, jak np. banalizowane kłamstwo, pycha krytykanctwa/obmowy innych, nieczystość, która w jego oczach czyni z ludzi przedmioty albo niekontrolowany gniew wpływa na otaczający świat. Albo że jakaś „słabość” może innych ranić. A potem grzech, na który machnie ręką, naśladują dzieci, albo zarażają się nim inni, myśląc, „po cóż się pilnować, skoro on/ona tak robi i wcale się nie wstydzi”? Grzesznik zaniedbujący prawdę o sobie to grób pobielany… Dotyka innych, lecz sam czuje się prawie jak święty… Mydłem na bańkę jego pychy jest tzw. dobre, czyste sumienie, czyli przekonanie o sobie, że jest „dobrym człowiekiem” (gdyż nikogo nie zabił, nie kradnie, nie cudzołoży itp.). Spowiedź więc mu niepotrzebna…

„Nic nie rodzi pychy łatwiej niż dobre sumienie, jeżeli nie stoi się na jego straży” św. Jan Chryzostom

„To nie częste spowiedzi czynią nas dobrymi, ale owoc, który z nich wynosimy.” św. Jan Bosko

Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim

Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim

Mt 9,19: Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.

Mt 9,18-26

Jezus nie jest niewolnikiem obrzędów. Niewiele przejmował się przepisami, opinią i ludzkim osądem, gdy chodziło o zdrowie i życie człowieka. Przepiękna jest Jego wewnętrzna wolność. Zarówno kontakt ze zwłokami jak i kobietą mającą miesiączkę zaciągał na dotykającego kłopotliwą nieczystość (hebr. tuma), skutkującą zakazem wejścia do świątyni, niemożnością dotykania świętych obiektów, częściową izolacją, koniecznością skropienia „wodą oczyszczenia”, czyli czystą wodą, zmieszaną z popiołem czerwonej jałówki bez skazy(Lb 19). Gdy chodzi o obronę wyższych wartości- Chrystus bynajmniej nie jest Barankiem lecz prawdziwym Lwem, który z niezwykłą męską siłą i podziwu godną śmiałością samotnie rzuca wyzwanie schematom i przepisom będącym w sprzeczności z postawą miłosierdzia. Potrafi konsekwentnie bronić tych, którzy są najsłabsi i wyrzucani na społeczny margines. Podziwiany przez mężczyzn za odwagę, kochany przez kobiety za dobroć… Najpiękniejszy z synów ludzkich!

„Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi i być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia.”św Jan Bosko

a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać

a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać

J 16,22: Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.

J 16,20-23a

Smutek, ból, trudne doświadczenia są nieodłączną częścią życia. Można jednak je przeżywać dobrze i niewłaściwie. Źle przeżyty smutek to zapomnienie o nadziei, którą mamy w Bogu, o Zmartwychwstaniu Jezusa i niebie, gdzie nie będzie już płaczu i narzekania, śmierci i żałoby (Ap 21,4). Św Franciszek z Asyżu był mistrzem przeżywania trudów życia z radością. Mówił:

„Diabeł raduje się przede wszystkim wtedy, kiedy może ukraść słudze Boga radość ducha. On nosi pył, który usiłuje rzucić w szczeliny myśli, chociażby małe, i w ten sposób splamić czystość umysłu i czystość życia. Ale gdy radość ducha napełni serce, nadaremno wąż usiłuje wstrzyknąć swój jad śmiertelny. Demony nie mogą wyrządzić szkody słudze Chrystusa, gdy go widzą święcie wesołego. Gdy natomiast duch jest melancholijny, zmartwiony i płaczliwy, z całą łatwością albo zostaje zwyciężony przez smutek, albo jest porwany w lekkomyślne wesołości.”św Franciszek z Asyżu

„Naszym wsparciem są: radość, modlitwa i Komunia Św.”św Jan Bosko

żeby nic z sobą nie brali na drogę

żeby nic z sobą nie brali na drogę

Mk 6,8: „i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę…”

Mk 6,7-13

Pokusą dla apostoła jest poleganie na własnych zdolnościach i zabezpieczeniach materialnych. Gdy jej ulega, zbiera mniej owoców gdyż nie prosi o wszystko Ojca, ma mniej możliwości zauważenia, jak Bóg się troszczy o jego potrzeby. Kiedy jest zdany na Boga, widzi, że Bóg działa najmocniej wśród braków tego, który niesie innym imię Jezusa. Dzieli się z ludźmi ufnością, radością, wolnością od posiadania rzeczy i modlitwą.

„Pierwsze moje apostolstwo to apostolstwo pogody ducha, świętej radości.” św. U. Ledóchowska

„Kiedy udajesz się w drogę, uzbrój się w modlitwę. Gdy już dojdziesz, wznieś ręce. Smagaj wrogów imieniem Jezus, gdyż nie ma silniejszej broni w niebie ani na ziemi.” św. Jan Klimak

„Bądź zdolny upokorzyć się w każdym działaniu, jeśli ma to służyć zbawieniu dusz…” św. Jan Bosko

„O Panie, spraw, abym Ci służył z czystą i całkowitą miłością, bez szukania radości, upodobania, pociechy i pochwały. Niechaj Ci służę nie kierując się żadnym innym względem prócz czci i chwały Twojej.” św. Jan od Krzyża

wyrzucał złego ducha u tego, który był niemy

wyrzucał złego ducha u tego, który był niemy

Łk 11,14: Raz wyrzucał złego ducha u tego, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione.

Łk 11,15-26

„Głuchoniememu brakuje prawdziwej relacji z innymi ludźmi. Mogło być tak, że mu zamykano usta, albo ciągle przerywano i wytykano błędy. Może ‚zamknął uszy’ ponieważ słyszał tylko krytykę i dezaprobatę, nie chce już niczego słuchać, bo słowa, które dotychczas słyszał, zawsze go raniły.” Anselm Grun OSB

„Walka, jaką Syn prowadził z szatanem na pustyni, teraz toczy się w dzieciach, które prowadzi ten sam Duch. Eucharystia, która jest miłością otrzymaną, uzdalnia nas aby kochać. Chleb i Duch Święty pozwalają nam wymówić słowo ‚Ojcze’, do którego stworzone są usta i serce człowieka. Niemy duch, z którego leczy nas Duch Święty, to wąż, który wkradł nam z ust słowo sprawiające, że jesteśmy kim jesteśmy. Z powodu jego kłamstwa człowiek nie odczuwał ojcostwa Boga i nie potrafił wypowiedzieć swojego dziecięctwa w braterstwie.”Silvano Fausti SJ

„Uczestniczyć w pełni we Mszy św. znaczy zrujnować cały dorobek diabła.”św Jan Bosko

Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy

Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy

Mt 18,15: Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata.

Mt 18,15-20

„Kto z nas lubi słychać o własnych niedociągnięciach i błędach? W tradycji salezjańskiej jest coś takiego jak „słówko na ucho” ks. Jana Bosko. Kiedy widział, że chłopcy na boisku coś źle czynią, brał ich na bok i szeptał im coś na ucho. Jedną radę, jedno upomnienie, tak aby nikt nie słyszał lecz też tak, by ten, którego dotyczy sprawa, wziął ją sobie do serca. Chrystusowi zależy by doprowadzić człowieka do zbawienia nie do potępienia. Upomnienie braterskie wyrazem troski, że nie jesteśmy obojętni na zło, które dzieje się wokół nas. Jest też po to, aby kogoś poprowadzić w stronę dobra i ustrzec przed nieszczęściem. Jeśli w twoim życiu nie masz takich osób, którzy z troską o ciebie, z miłością i odpowiedzialnością czasami zwrócą uwagę na twoje błędy, poproś kogoś, aby był dla ciebie takim monitorem dobra.”Andrzej Gołębiowski SDB

„Kto chce być kochany, musi dać poznać, że sam kocha. Potęga ludzi złych żywi się tchórzostwem dobrych.”św Jan Bosko

który miał w sobie ducha nieczystego

który miał w sobie ducha nieczystego

Łk 4,33: „A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego.”

Łk 4,31-37

Zaczął on krzyczeć wniebogłosy.
To, co mówi Jezus nikogo nie pozostawia obojętnym. Jednych zachwyca i pociąga, u innych wywołuje gwałtowny sprzeciw.

„W przeciwieństwie do uczniów którzy „mieszkają w Ewangelii”, człowiek ten mieszka w „duchu nieczystym”- w zagmatwaniu, w zamroczeniu, w zaćmieniu. Duchy nieczyste mącą nasz wizerunek siebie, jak i nasz wizerunek Boga. Efektem ich działania może być rozgoryczenie, ale również może chodzić o przesadny ideał czystości, który zamykając człowiekowi oczy na wszelką nieczystość, przepełnia go śmieciem wypartych uczuć i emocji. Uzdrowienie zawsze oznacza, że Jezus wyzwala nas ku samym sobie, ku naszej prawdziwej istocie.” Anselm Grun OSB

„Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego.” św. Jan Paweł II

„To co sprawia największą krzywdę diabłu, to czego obawia się najbardziej, to praktykowanie tego, co się postanowiło na spowiedzi.” św. Jan Bosko

Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem

Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem

Mt 10,35: „Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową.”

Mt 10,34-11,1

Jezus i Jego nauka jest znakiem sprzeciwu (Łk 2,34). Czasami radykalne nawrócenie, zmiana myślenia, rezygnacja z podtrzymywania wpojonego schematu postępowania, życie bardziej autentyczne, przeżywane z Bogiem jest powodem kłótni i zerwanych kontaktów wśród domowników, niepokojów w bliższej i dalszej rodzinie, odrzucenia, presji, wyśmiania czy szyderstwa. Jezus uświadamia, że są to ludzkie reakcje na Boga i trzeba mieć tego świadomość. Bywa, że człowiek walczy z Bogiem (głównie przez Jego niewłaściwy obraz) i projektuje swój wewnętrzny konflikt na osobę, która będąc blisko Boga, staje się niejako Jego przedstawicielem. Z drugiej strony Jezus obiecuje nagrodzić każdego, kto zatroszczy się o mnie, Jego ucznia. Każdy, kto mi poda przysłowiowy „kubek wody”- czyli gościnnie stara się zaradzić podstawowym potrzebom, czyni to dla samego Jezusa (Mt 25,40).

„Życie jest zbyt krótkie. Trzeba pospiesznie czynić tę odrobinę dobra, którą można, zanim śmierć nas zaskoczy.” św. Jan Bosko

aby świeciło wszystkim

aby świeciło wszystkim

Mt 5,15: „Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.”

Mt 5,13-16

Przyjmując Jezusa do serca i Jego Słowo za prawdę, wedle której się żyje, człowiek promieniuje Bogiem. Chrystus chce świecić poprzez swoich uczniów, by kontynuowali Jego dzieło w świecie pełnym mroku/grzechu, ślepych zaułków, poplątanych dróg i skomplikowanych ludzkich losów. Ten kto idzie za Jezusem napełnia świat światłem, a Bóg pokazuje przez niego, że potrafi pisać prostymi zgłoskami po nawet pokrzywionych niewłaściwymi wyborami liniach. Dlatego też każdy, kto kryje się ze swoją wiarą, podobny jest do schowanej pod łóżkiem, zapalonej lampy. Tak jak światło jest po to aby emanowało, podobnie i moje życie ma mówić za siebie…

„Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.” św. Jan Bosko

„Boga można dawać tylko przez odbijanie Jego światła.” Marta Robin

„Bądźmy święci, a więcej zrobimy dla świata niż nawet najsławniejsi wodzowie.” św. Urszula Ledóchowska

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość

J 16,20: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.”

J 16,16-20

Życie duchowe oscyluje między okresami pocieszenia i przygnębienia. Ponieważ istnieje na świecie grzech, słabość i zło, nie mogę liczyć, że na tym padole łez chrześcijanin będzie żył idyllicznym życiem i nigdy nie dotknie go cierpienie czy grzech. Przeciwnie, nierzadko może mi się wydawać, że ciemność triumfuje. Wtedy zły duch podpowiada, że nie warto być wiernym Ewangelii, że świat ma rację, a światłość jest słaba i przygasa… I wtedy najważniejszym jest pamiętać, że to do Boga należy ostatnie Słowo. Kiedyś wszelki smutek przemieni się w radość, narzekanie w taniec, a pokutne wory staną się szatami radości (Ps 39,12).

„Nigdy nie rozpaczajmy, bo żaden oręż szatana nie jest tak silny jak rozpacz. Dlatego nie tak cieszymy go grzesząc, jak rozpaczając.” św. Jan Damasceński

„Szatan boi się ludzi radosnych.” św. Jan Bosko

  • 1
  • 2