jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was…

jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was…

Mt 10,13: jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!

Mt 10,7–13

Pokój, dar Jezusa dla Jego ucznia, staje się własnością apostoła. Może się on nim podzielić, jak błogosławieństwem z tymi, których spotyka. Gdyby jednak nie został przyjęty, jest wezwany, by bez rozproszenia napotkanymi okolicznościami, trwać przy źródle i Dawcy Pokoju…

„Ten, kto liczy na Boga, jest spokojny. Tajemnica wytrzymałości życiowej jest wewnątrz. Tam płynie woda żywa. Jeżeli człowiek pozbędzie się tego źródła mocy, to fale świata zaleją go.”Piotr Rostworowski OSB

„Początkiem wewnętrznego spokoju jest oddalenie wszelkiego zamętu, który wprowadza zamieszanie w głębi duszy. Końcowy zaś jego punkt, to wyzbycie się lęku w obliczu wszelkich zamętów i pozostanie wśród nich niewzruszonym.”św Jan Klimak

„W godzinie modlitwy stań w obecności pokoju i miłości…: o pokoju Boży, który przewyższasz wszelkie uczucie (Flp 4,7), miłe i przyjemne, słodkie i umiłowane, wszędzie, gdzie wchodzisz, panuje niewzruszone bezpieczeństwo. Tylko ty masz moc zahamować gniew władcy; zdobisz tron króla łaskawością; oświecasz królestwo chwały współczuciem i miłosierdziem.”św Gertruda z Helfty

teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć

teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć

J 16,12: „Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć.”

J 16,12-15

„Czasownik „bastazein” wywodzi się od siodła, jakie zakłada się na juczne zwierzę: „Są to rzeczy tak wielkie, tak głębokie, że musicie jeszcze dużo urosnąć, musicie umocnić się, aby je pojąć.” Znów pojawia się wzmianka o Duchu: „Jeśli zatrzymacie się tylko w granicach waszych ludzkich umiejętności, będziecie postępować naprzód bardzo powoli, a ukazanie się Ducha mogłoby was zmiażdżyć. Jeśli jednak Duch przyjdzie do was i umocni was od wewnątrz, wówczas stopniowo będzie was prowadził (hodegesei hymas), otworzy wam drogę do zrozumienia prawdy w całej pełni”.” Innocenzo Gargano OSBCam

„Duch Święty jest przewodnikiem duszy. Bez Niego nic nie można. Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć.” św. Jan Maria Vianney

„Wyznaję, o Jezu umiłowany, że żaden owoc duchowy nie może dojrzeć we mnie, jeśli nie użyźnisz go rosą Twojego Ducha Świętego i nie ogrzejesz żarem Twojej miłości. Zlituj się więc nade mną, przyjmij w objęcia swojej miłości, rozpal mię całą Twoim Duchem!” św. Gertruda

Bóg daje Mu swojego Ducha bez ograniczeń

Bóg daje Mu swojego Ducha bez ograniczeń

J 3,34: Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, gdyż Bóg daje Mu swojego Ducha bez ograniczeń.

J 3,31-36

Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą (Flp 4,13). Każdemu, kto chce głosić naukę Chrystusa obiecuje pomoc-Ducha Świętego. Jego dary nie są nagrodą za dobre sprawowanie, miernikiem cnót czy wyrazem Bożego uznania. Są dostępne dla każdego, kto prosi, puka..
Możliwości obdarowania i działania Trzeciej Osoby Boskiej są niezmierzone i niewyczerpane. Mogę polegać na Słowie, obietnicy, że i dla mnie nigdy Go nie zabraknie, że On ma większą mądrość i lepsze wyczucie co jest potrzebne niż moje najwymyślniejsze i najlepiej przygotowane pomysły. Można się oprzeć na Duchu, On jest odpoczynkiem, wolnością. Wie, co może dziś uczynić z narzędziem, którym jestem. Co i jak wspólnie byłoby radością zrobić na Bożą chwałę jutro. Jest nazywany Ojcem Ubogich bo najpiękniejsze dary wkłada w puste ręce…

„O Miłości, Miłości, wskaż mi drogę, która prowadzi do tego rozkosznego ogrodu, do tych bogactw ducha; jest to droga życia, która prowadzi ku łąkom użyźnionym boską rosą, gdzie się nasycają serca spragnione.”św Gertruda

On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła

On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła

Mk 5,32: On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła.

Mk 5,21-43

Jezus szuka wiary na ziemi (Łk 18,8). Dotknięcie kobiety różni się od dotknięcia wszystkich innych napierających na Chrystusa ludzi. Ona położyła w Nim wszystkie swoje nadzieje, jest jej ostatnią szansą… Jezusowi nie przeszkadza, że jest zalękniona, że podchodzi ukradkiem, od tyłu i nie ma odwagi by Mu się pokazać. Nie gani jej za to, że umie poprosić o pomoc. Rozumie brak śmiałości człowieka żyjącego od 12 lat w izolacji, który doznawał odrzucenia z powodu choroby. Jej wiara jest opakowana w lęk lecz jest wiarą. I Jezus chce jej dać znacznie więcej niż uzdrowienie… Szuka jej spojrzeniem i słowem. Pragnie prowadzić z nią dialog. Wyczekuje. Kobieta podchodzi i wyznaje Mu wszystko. Orientuje się, że jest ważna dla Niego. Jezus zostawia inne, pilne sprawy, by z nią porozmawiać. Zatrzymał się przy niej, słucha i nazywa czule: „córką”. Jej całkowite uzdrowienie dopełnia się w dialogu i w komunii z Jezusem.

„O Boże miłości, Ty mnie stworzyłeś, stwórz mnie na nowo w Twojej miłości.”św Gertruda

gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego

gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego

Łk 17,24: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.”

Łk 17,20-25

Gdy po raz pierwszy Bóg wszedł w świat, wcielając się uniżył i ogołocił samego siebie. Pojawił się na sposób ukryty; żył ubogo, przyjąwszy postać sługi (Flp 2,7), a w wyglądzie zewnętrznym uznany był za człowieka. Stąd w czasach ostatecznych pojawi się wielu fałszywych proroków podających się za Chrystusa, starających się Go przypominać i sporo też będzie sensacyjnych wieści o tym, gdzie On się znajduje… Jezus uprzedza, by nie słuchać takich pogłosek ani nie biegać, by je sprawdzać. Choćby się nawet miało dobre intencje i bardzo pragnęło Go ujrzeć. Bowiem drugie przyjście Chrystusa w dniu ostatecznym będzie objawieniem chwały, blasku i potęgi Boga. Będzie to tak wielki i oczywisty znak dla wszystkich ludzi, że nikomu nie pozostawi wątpliwości, kto panuje nad całym wszechświatem i kim jest jedyny i prawdziwy Bóg.

„O Boże miłości, Ty jesteś dokonaniem i kresem wszelkiego dobra.” św. Gertruda