powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają»

powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają»

Mk 1,37: a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».

Mk 1,29-39

Jezus nie jest kimś, kto odcina tantiemy od swoich sukcesów w uzdrawianiu… Uczniowie informują Go o ludzkich oczekiwaniach. Możliwe, że wielu mieszkańców Kafarnaum chce Go uhonorować i ugościć, wyrażając w ten sposób wdzięczność za cuda, których doświadczyli albo też pragnie Go poznać. Być może niektórzy wreszcie są gotowi z uwagą słuchać tego, co ma do powiedzenia… On jednak na modlitwie zyskał jasność, że nie byłoby dobrze utknąć w świętowaniu, biesiadowaniu oraz niezobowiązujących pogaduszkach. Pozostawia ludzkiej pamięci przesłanie, które wcześniej głosił i idzie tam, gdzie Dobrej Nowiny jeszcze nie słyszano…

„W ciężkich chwilach, kiedy musimy podejmować trudne decyzje, gdy czekają nas ważne wydarzenia, a zwłaszcza w ostatniej godzinie, modlitwę trzeba wzmóc bardziej niż kiedykolwiek; trzeba się wtedy rzucić w objęcia modlitwy, zanurzyć się w niej i od Boga, jedynej Istoty, jedynej siły, oczekiwać wszelkiej pomocy.”bł. Karol de Foucauld

„Kto się modli, pokona z pewnością każdą pokusę niezależnie od tego, jak silna i zuchwała by była.”św. Jan Bosko

„Modlitwa nie zależy na uczuciach, na łzach, ale na sile woli w wykonywaniu woli Boskiej.”św. br Albert

„Zbawiać dusze można tylko modląc się ustawicznie.”św. o. Pio

wszyscy bowiem dla Niego żyją…

wszyscy bowiem dla Niego żyją…

Łk 20,38: Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Łk 20,27-38

Wśród uczonych w Piśmie (Łk 20,39-40) są wierzący, których zachwyca wgląd Jezusa w naturę Bożą i roztoczona przez Niego perspektywa, z której Bóg widzi życie człowieka… W milczeniu kontemplują Jego niezwykle odważną i dalekosiężną interpretacją Pięcioksięgu, zamykającą usta saduceuszom. Onieśmiela ich Chrystusowa pewność uczestnictwa ludzi w zmartwychwstaniu, zrównanie godności zbawionych z aniołami…

„Gdy zbliżamy się do końca własnego czy czyjegoś życia, jest tam dla nas ewidentna zasłona. To jest moment przejściowy. Oto ktoś był i nagle go nie ma. A dla Boga, który widzi po jednej i po drugiej stronie nie ma doświadczenia śmierci, tego, że ktoś znika. Bo dla Niego wszystko cały czas żyje, my dla Niego cały czas żyjemy. My powstajemy, mamy swój początek ale nie mamy końca. I ten moment śmierci jest dla Niego bardzo płynny: oto było życie i oto dalej jest życie.”o. Piotr Frey OP

„Stąd widzimy wielkość człowieka, że je­dynym światłem przeznaczonym dla niego, jedynym, dla którego on jest przeznaczony, jest życie wewnętrzne Boga.”Piotr Rostworowski OSB

„Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów.”św br Albert

odszedł na górę, aby się modlić…

odszedł na górę, aby się modlić…

Mk 6,46: Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.

Mk 6,45-52

Po cudzie rozmnożenia chleba oraz ryb dla tysięcy ludzi i wielogodzinnym nauczaniu Jezus oddala się na modlitwę. Nie przechodzi od jednego działania ewangelizacyjnego w kolejną czynność lecz dba o momenty wyciszenia, nasłuchiwania, spotkania z Bogiem. Nie zatraca się w realizacji kolejnych zadań. Pokazuje uczniom, że każde Jego działanie wynika z relacji, cuda zaś są owocem harmonijnego współdziałania z Ojcem.

„Jeśli ktoś–oddany jakiemuś zajęciu–nie przerywa go nawet wówczas, gdy nastał czas modlitwy, oznacza to, że stał się igraszką demonów. Taki właśnie cel mają owi złodzieje, zagrabiając nam godziny, jedną po drugiej.”św Jan Klimak

„Najpewniejszą drogą osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem jest czynić wszystko, co w naszej mocy, aby stać się opróżnionym naczyniem na łaskę Bożą.” św. Teresa Benedykta od Krzyża

„Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie podobna wytrwać w powołaniu.”św br Albert Chmielowski

„Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy.”św o. Pio

Tu jest coś większego niż świątynia

Tu jest coś większego niż świątynia

Mt 12,6: Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Mt 12,1-8

Już prorok Ozeasz mówił w imieniu Boga:”Miłości pragnę, nie krwawej ofiary” (Oz 6,6), podkreślając, że wszystkie praktyki religijne, w tym nawet te największe- jak składanie ofiar w świątyni, ustępują przed uczynkami miłosierdzia. Kto kieruje się w swoim postępowaniu miłosierdziem, wybiera to, co jest większe niż świątynia, niż przepisy prawne i najpobożniejsze zwyczaje… Składa w ten sposób Bogu hołd najwyższy, gdyż miłosierdzie jest Jego największym przymiotem…

„Miłosierdzie objawia się jako… wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W takim znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa…”św Jan Paweł II

„Żeby podeprzeć kulawy stół nie można go z góry obciążać; pochylić się trzeba i z dołu podeprzeć. To samo z nędzą ludzką. Chcąc ratować nędzarzy, nie należy obarczać ich napomnieniami, ani prawić morałów, będąc sam sytym i dobrze ubranym; trzeba się stać nędzniejszym od najnędzniejszego, aby go dźwignąć.”św. br Albert

uczyniliście z niego jaskinię zbójców

uczyniliście z niego jaskinię zbójców

Łk 19, 46: „Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.”

Kolejnym bólem Jezusa, na który reaguje gniewem i oburzeniem jest sprowadzenie świątyni do targu, w którym ofiaruje się Bogu „coś za coś”. Chrystus nie zgadza się na przedmiotowe traktowanie Ojca jak gdyby był nieczułą skarbonką, którą można wykorzystać dla swoich celów i korzyści. W jaskini zbójców można się ukryć. Dobija się też tam targu. Można pozyskać czyjeś łaski dając coś, co i tak mi zbywa; grozić, że jeśli żądania nie zostaną spełnione, przymierze zostanie zerwane; planować skok na kasę – przekupując podarkiem tych, co mają czuwać; utargować jak najmniejszym kosztem własnym dobry układ.

1 Kor 3,17: „Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.”

„Bóg słucha nie słowa człowieka, lecz co mówi i czuje jego serce.” św. Cyprian

„Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą.” św. br. Albert

  • 1
  • 2