Wytrwajcie w miłości mojej

Wytrwajcie w miłości mojej

J 15,9: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”

J 15,9-11

Bóg jest Miłością, a Jezus żywym wyrazem i objawieniem Bożej Miłości. O ile Ojciec nie mówi do człowieka „bezpośrednio”, a raczej prowadzi swoją obecnością i głosem rozbrzmiewającym w sumieniu, o tyle Syn jest konkretnym Przewodnikiem i Drogą wiodącą pośród pokus świata i zasadzek złego. Miłość i troska Boga wyraża się się także przez działanie Ducha Świętego, „który został nam dany” (Rz 5,5), i który „przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8,26). Jeżeli poddam się Jego prowadzeniu, Boża moc objawi się w moich słabościach i ograniczeniach.

„Gdy nie mam sposobności, to przynajmniej mówię Jezusowi często, że Go kocham; to nic trudnego, a podtrzymuje ogień. Choćby się zdawało, że zgasł ten ogień miłości, chciałabym dorzucać do niego cokolwiek, a Jezus potrafi rozpalić go na nowo.” św. Teresa od Dzieciątka Jezus

„Dwóch rzeczy nam potrzeba: dużo modlitwy i dużo miłości.” św. Alojzy Orione