Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem

Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem

Mk 8,4: „Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?”

Mk 8, 1-10

Uczniowie, polegając na swych ludzkich możliwościach czyli myśleniu „z ciała” – spotykają się ze ścianą własnych ograniczeń. Jezus zaś nie buduje na materii lecz na Duchu. Ofiaruje Bogu wszystko, co ma z wiarą, że Ojciec potrafi zaradzić wszelkim potrzebom. I zaczynają dziać się cuda.

„Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem.” św. Faustyna(Dz. 210)

„Dla podtrzymania życia fizycznego potrzebny jest pokarm. Podobnie dzieje się z życiem duchowym, potrzebuje ono pokarmu. Słowo Boże jest tym szczególnym rodzajem pokarmu, dzięki któremu możliwe jest życie duchowe. Każdy człowiek jest inny, dlatego też Bóg mówi do niego w wieloraki sposób poprzez to samo Słowo Biblii.” ks. prof. Krzysztof Bardski

„Słowa zaś Biblii – ciągle wzrastają, tak jak rozmnożone chleby. Kto zaś więcej ich spożywa, dla tego stają się one coraz obfitsze.” Bruno z Segni