Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki

Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki

J 6,51: „«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.».”

J 6,51-58

„Nazwał chleb swoim żyjącym Ciałem, napełnił Go sobą samym i swoim Duchem. A kto Go z wiarą spożywa, spożywa Ogień i Ducha. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, spożywajcie z tym Ducha Świętego. Prawdziwie bowiem to jest moje Ciało, i kto je spożywa, będzie żył na wieki.” św. Efrem Syryjczyk

„Spożywajcie ten Chleb anielski, a znajdziecie w nim siłę do staczania walk wewnętrznych, walk z namiętnościami i wszelkiego rodzaju przeciwnościami, gdyż Jezus Chrystus przyrzekł tym, którzy karmią się Najświętszą Eucharystią, Żywot Wieczny i Łaskę niezbędną do jego dostąpienia. A kiedy ów płomień eucharystyczny zupełnie was pochłonie, będziecie mogli z całą świadomością podziękować Bogu, który powołał was, abyście Mu służyli, i radować się będziecie spokojem, jakiego nigdy nie zaznali ci, którzy są szczęśliwi w oczach świata, gdyż prawdziwej szczęśliwości nie stanowią rozrywki światowe, ani rzeczy ziemskie, ale spokój sumienia, dany nam tylko wtedy, jeśli czyste są nasze serca i umysły.” bł. Pier Giorgio Frassati

„On sam do mnie przybywa! Jego obecność czyni mnie żywą mostrancją” św. Teresa z Lisieux

„Chrystus, abyśmy kochali go mocniej, dał na swoje ciało na pokarm. Idźmy więc do Niego z miłością i zapałem.” św. Jan Chryzostom

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne

J 6,47: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

J 6,44-51

Niezwykle cenna jest dla Boga wiara. To ona stanowi budulec relacji z Nim, jest jak akwedukt, którym mogą płynąć z nieba strumienie łask. Wiara czyni wrażliwym na to, co Bogu miłe. Kształtuje więc ludzkie serce wpływając stale na myśli, decyzje i czyny. Naśladowanie Jezusa, wzoru spełnionego życia i pięknego charakteru: szlachetnych postaw i zachowań nie tylko wpływa na dobre życie teraźniejsze lecz wiedzie w wieczność, którą On zapowiedział swoim Zmartwychwstaniem…

„Wiara wyraża się bowiem religijnością, ale łatwo jest zapomnieć o wierze, gdy jest się religijnym, bo religijność jest łatwiejsza od wiary. Wiara zakłada wewnętrzną przemianę w Miłość. Religijność ma w tym pomóc. Jeśli nie pomaga, to nie ma żadnej wartości.” Mieczysław Łusiak SJ

„W tym kłębowisku wątpliwości Wiara, jaką na chrzcie otrzymałem, szepcze do mnie spokojnym głosem: «Własnymi siłami niczego nie dokonasz, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twojego działania, to wytrwasz i dojdziesz do celu».”bł. Pier Giorgio Frassati

„Przyczyną życia Bożego w nas jest to, że w nas, ludziach cielesnych – przebywa cieleśnie Chrystus. Dzięki temu żyjemy przez Niego jak On żyje przez Ojca.”św. Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej

A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął

A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął

Mk 8,13: A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Mk 8,11-13

Słysząc roszczenia faryzeuszy Jezus głęboko wzdycha. Może wyraża tak zasmucenie, rozczarowanie ich zamkniętą postawą,
może jest to również wyraz złości z powodu próby manipulacji: by zachowywał się zgodnie z wymaganym scenariuszem, spełniał ich życzenia. Wypuszczenie Ducha Świętego w westchnieniu może być również badaniem intencji serc swoich rozmówców, co ostatecznie skutkuje sprzeciwem – wypowiedzeniem przez Niego zdecydowanego „nie”. Jezus potrafi postawić ostre granice ponieważ jest blisko swoich uczuć. W interakcji z konkretnymi zachowaniami ludzkimi Jego smutek i złość informują Go precyzyjnie o próbie nadużycia, podstępu. Chrystus reaguje natychmiast. Wyraża protest. Nie zamierza dawać im żadnego znaku. Przerywa, bojkotuje inicjowaną grę. To wystarczający wyraz miłosierdzia z Jego strony. Nie sili się na wyrozumiałość wobec toksycznych osób, nie próbuje ich usprawiedliwiać, pozyskiwać czy łagodzić cudze niezadowolenie. Po prostu zostawia manipulantów na drugim brzegu nie przejmując się, że to ich tylko rozwścieczy i będą tworzyć plotki na Jego temat… Jest wolny, niezależny i świadom, że nic im nie jest winny. Odchodzi… Prawda (choć nie do wszystkich dotrze) obroni się sama…

„Droga uczciwych jest najtrudniejsza, ale i najbliższa z dróg wiodących do nieba.”bł. Pier Giorgio Frassati

Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować

Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować

Mt 10,17: „Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.”

Mt 10,17-22

„W tym jednym słowie Jezus zdaje się zalecać zarówno uważność, jak i pewnego rodzaju nieuważność. Tymczasem można też zinterpretować to jako „nie zważajcie na ludzi”, zwłaszcza w kontekście następnych wersetów. Wydaje się więc, że chodzi o taką uważność, która umożliwia nieprzejmowanie się ludzkimi oskarżeniami. Trzeba bardziej uważać, żeby się w nie nie angażować, niż na nie zważać. Z drugiej strony jednak Jezus mówi „uciekajcie do innego [miasta]” (Mt 10,23). Czy chodzi tu jednak o to, aby się przejmować, czy też – odwrotnie – żeby właśnie uchodzić i nie przejmować się lokalną władzą, nie wchodzić z nią w konfrontację, dopóki nie stanie się to niezależnie od apostołów („poprowadzeni będziecie” – por. J 21,18-19)?” Filip Taranienko

„Pięknie jest żyć, gdy się wie, że po tamtej stronie czeka nas życie prawdziwe, inaczej któż mógłby udźwignąć ciężar tego życia? Gdyby nie było nagrody za cierpienia, wiecznej radości, czymże dałoby się wytłumaczyć godną podziwu rezygnację tylu nieszczęśliwych, którzy zmagają się z życiem i często giną z tej walce, czym – gdyby nie byli pewni Sprawiedliwości Bożej?” bł. Pier Giorgio Frassati

A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie…

A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie…

Mt 11,6: A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie.

Mt 11,2-11

Przyzwyczajony do pustyni, wolności, otwartych i bezkresnych przestrzeni Jan z trudem odnajduje się w więzieniu, zamknięty w ciemnościach małego lochu. Nawet największego, zaprawionego w ascezie ducha mogą dopaść wątpliwości…Jezus umacnia kuzyna świadectwami o cudach, mesjańskich znakach i subtelnie przypomina Chrzcicielowi o straży serca, które trzeba troskliwie chronić przed wątpliwościami, odrzucając wszystko, co sprzeciwia się wierze…

Ps 145,14: Pan podtrzymuje tych, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych.

„Wiara daje nam siłę do znoszenia cierni, jakimi usłane jest życie.”bł Pier Giorgio Frassati

„Oczywiście w pewnych chwilach wszystkich nachodzą wątpliwości! Wątpliwości dotyczące wiary, w pozytywnym tego słowa znaczeniu to znak, że chcemy poznać lepiej i dogłębniej Boga, Jezusa i tajemnicę Jego miłości względem nas.”papież Franciszek

„Choć pokusy są silne, cała fala zwątpień uderza o duszę, zniechęcenie jest do usług gotowe ale Pan umacnia wolę, o którą jak o skałę rozbijają się wszystkie zakusy nieprzyjaciela. Widzę, jak wiele mi Bóg udziela łaski posiłkującej, która mnie nieustannie wspiera. Jestem bardzo słaba i tylko łasce Bożej wszystko zawdzięczam.”św Faustyna (Dz.1086)

  • 1
  • 2