Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?

Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?

J 18,11: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?

J 18,1-11

Gorzki jest kielich cierpienia, który Jezus wychyla aż do dna. Jest w nim zdrada i pocałunek Judasza, opuszczenie przez najbliższych uczniów, zaparcie się Piotra, zawiść arcykapłanów, osąd elit religijnych, odrzucenie i nienawiść tłumu-wybór Barabasza, wzgarda (a cóż to jest prawda?) Piłata, szyderstwa i skatowanie przez żołnierzy, męka drogi krzyżowej i umieranie w straszliwym cierpieniu, przy wtórze drwin żołnierzy oraz Wysokiej Rady. We wszystkim tym Jezus jest prawdziwym barankiem, który wypija gorycz wyciśniętą z owoców ludzkiej pychy,chciwości, zawiści, złości, nieczułości serc. Przyjmuje cały ten grzech i nie odpowiada złem na zło lecz woła:„Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą co czynią…”(Łk 23,34)

„To jest Twoje przykazanie, o Jezu, a także przykład, jaki nam dałeś, pozwalając się ogołocić ze wszystkiego i umierając na twardym krzyżu, nie stawiając oporu, modląc się za tych, którzy Cię ogołocili i przyprawili o śmierć.”bł. Karol de Foucauld

„Kto bierze miecz, zginie od miecza, kto nie bierze miecza, zginie na krzyżu.”Simone Weil

a wasz Ojciec Niebieski je karmi

a wasz Ojciec Niebieski je karmi

Mt 6,26: „Przyjrzyjcie się ptakom: nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą ich w spichlerzach, a wasz Ojciec Niebieski je karmi. Czy wy nie jesteście od nich ważniejsi?”

Psalm 104 obrazowo opisuje, jak Bóg troszczy się o świat. Jego ręka karmi rośliny, zwierzęta, ludzi; stwarza, odnawia i utrzymuje. Teologia nazywa to creatio continua bo świat można porównać do żarówki, która świeci jak długo dopływa do niej prąd z elektrowni. Gdyby w Bogu nie było ustawicznego „tak”-„kocham”-„chcę”- świat przestałby istnieć! Bóg jest odpowiedzialny za swoje stworzenie, a człowiek jest Bożym beniaminkiem. Ojciec ma nieograniczone możliwości dawania. Zasmuca Go nieufność dziecka, zamartwianie się o jutro i poleganie tylko na własnych siłach.

„Bóg chce, abym oddała Mu się jak dziecko, które się nie kłopocze tym, co z nim zrobią.” św. Teresa od Dzieciątka Jezus

„Przyszłość jest w ręku Boga i lepiej być nie może.” bł. Pier Ciorgio Frassati