prędko weźmie ich w obronę

prędko weźmie ich w obronę

Łk 18,8: „Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.”

Łk 18,1-8

Jezus rozprawia się z fałszywym obrazem Boga: obojętnego, zmęczonego i zirytowanego ludźmi, podobnego do niesprawiedliwego sędziego… Zapewnia, że Bóg jest inny: On nie będzie zwlekał, kalkulował, opędzał się od potrzebującego człowieka. Wręcz przeciwnie: „prędko weźmie w obronę” tych co wołają do Niego, a zatem dużo szybciej niż mogę przypuszczać… Lecz potrzebna jest determinacja wiary, pewność Jego miłości i interwencji. Gdy się modlę, nie bez znaczenia jest moje wewnętrzne nastawienie i przekonania. Kluczowa jest wiara, że On da mi odpowiedź i moja nieustępliwa wytrwałość. Na modlitwie mogę rozpoznać Boga przychodzącego. To dzięki cierpliwemu przychodzeniu do Niego zyskuję światłe oczy serca: Bożą perspektywę, dzięki której jestem w stanie dostrzec wydarzenia, przez które On przemawia do mnie, drobne znaki Jego prowadzenia, a także dokonujące się zmiany, czasem widoczne tylko dzięki Jego łasce – zachęcie do spojrzenia wstecz…

„Wiara daje skrzydła modlitwie, bez niej nie może ona wzlecieć ku niebu” św. Jan Klimak

„Jeżeli jesteśmy spokojni i cierpliwi, odnajdziemy nie tylko nas samych, ale także naszą duszę, a z nią – Boga.” św. o. Pio

który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi

który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi

Łk 18,2: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.”

Łk 18,1-8

„Sędzia jest osobistością wpływową, powołaną do wydawania wyroków w oparciu o Prawo Mojżeszowe. Dlatego tradycja biblijna zalecała, aby sędziowie byli osobami bogobojnymi, wiarygodnymi, bezstronnymi i nieprzekupnymi (por.Wj 18,21). Ten sędzia, przeciwnie, był niesprawiedliwy, nie miał skrupułów, nie liczył się z Prawem, ale postępował tak, jak chciał, zgodnie ze swoimi interesami. Wobec obojętności sędziego wdowa ucieka się do swojej jedynej broni: uporczywie wciąż mu się naprzykrza, przedstawiając swoją prośbę o wymierzenie sprawiedliwości. I właśnie dzięki tej wytrwałości osiąga cel. Sędzia bowiem w pewnym momencie spełnia jej prośbę, nie z pobudek miłosierdzia ani dlatego, że nakazuje mu to sumienie. Skoro wdowa zdołała ugiąć nieuczciwego sędziego swoimi uporczywymi prośbami, o ileż bardziej Bóg, który jest dobrym i sprawiedliwym Ojcem… ” Papież Franciszek

„Daj Boże, abym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie.” św. Kamil de Lellis

A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych?

A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych?

Łk 18,7: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego.”

Wybrani rozumieją, że Ojciec posiada potężne możliwości i jest dobry. Nie liczą tylko na swoje siły i spryt. Wiedzą, jak bardzo są słabi i niezdarni. Bóg zaś jest mocny i nic Go nie ogranicza. Proszą więc wytrwale, gdyż nie jest On dla nich automatem, który po wrzuceniu jednej monety ma wyrzucić żądany batonik. Jest kochającą Osobą, która reaguje natychmiast, lecz pomagając, zaczyna od rzeczy najpilniejszych (niekoniecznie tych, które ja za takie uważam).

Kiedy stanowczo nalegamy w modlitwie, Bóg zatrzymuje się w naszym sercu i odzyskujemy utracony wzrok.” św. Grzegorz z Nyssy

Bo któż jest ochotniejszy nad Ciebie do dawania, skoro tylko masz komu dawać? Kto szczodrzej niż Ty przyjmuje usługi, własnym kosztem sprawując je, i za nie odpłacając? Obym z boskiej łaskawości Twojej umiała Tobie w czym usłużyć, obym tyle od Ciebie wziąwszy, usilniej się starała oddawać Tobie z tego, co wzięłam, amen.” św. Teresa od Jezusa

Obroń mnie

Obroń mnie

Łk 18,3:”Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!”

„Wobec obojętności sędziego wdowa ucieka się do swojej jedynej broni: uporczywie mu się naprzykrza. Jezus tłumaczy: skoro wdowa zdołała ugiąć nieuczciwego sędziego swymi prośbami, o ileż bardziej Bóg, który jest dobrym i sprawiedliwym Ojcem, «weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego» ;poza tym nie «będzie zwlekał w ich sprawie» ,ale zadziała «prędko». Dlatego Jezus nawołuje, by modlić się «bez ustanku». Wszyscy mamy chwile zmęczenia i zniechęcenia, zwłaszcza kiedy nasza modlitwa wydaje się nieskuteczna. Jezus jednak zapewnia: w odróżnieniu od nieuczciwego sędziego Bóg skwapliwie wysłuchuje swoich dzieci, choć to nie znaczy, że robi to w czasie i w sposób, jak my byśmy tego chcieli. Modlitwa nie jest czarodziejską różdżką! Pomaga ona zachować wiarę w Boga, zawierzyć się Mu, także wtedy, kiedy nie rozumiemy Jego woli.” papież Franciszek

„Modlitwa oparta tylko na uczuciu to bańka mydlana.” św. Urszula Ledóchowska