Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa…

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa…

Mt 13,30: Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.

Mt 13,24–30

Istnienie zła na świecie jest tajemnicą nieprzeniknioną dla umysłu ludzkiego. Jezus nie wyjaśnia jej lecz zdaje się zachęcać do cierpliwości i ufności w Bożą sprawiedliwość. Zapewniając o ostatecznym unicestwieniu zła na końcu czasów i zachowaniu każdego dokonanego dobra, napełnia swych uczniów nadzieją.

„Dlaczego zło jest na świecie? Słuchaj dobrze…Jest mama, która haftuje. Jej dziecko siedzące poniżej na małym stołeczku, przygląda się jej pracy, ale widzi [haft] z odwrotnej strony. Widzi węzełki haftu i poplątane nitki…Mówi: „Mamo, czy można wiedzieć, co robisz? Dlaczego taka niewyraźna jest twoja praca?”Wówczas mama zniża płótno i pokazuje właściwą stronę haftu. Każdy kolor jest na swoim miejscu, a różne nitki są ułożone w harmonijną całość obrazu. Otóż to! My widzimy lewą stronę haftu. Siedzimy na niskim stołu.”św o.Pio

„Zły żyje po to, by się nawrócił lub by dobry miał okazję do ćwiczenia się w cnocie.”św Augustyn

„Kto sadzi dobroć, zbiera miłość.”św Bazyli Wielki

„Nigdy nie widziałem, aby ktoś w momencie śmierci lamentował, że uczynił za wiele dobra.”św Jan Bosko

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł

Mt 13,39: „Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł.”

Mt 13,36-43

Bóg nie zsyła zła czy krzyża, nie sieje cierpienia, krzywdy i bólu. Żadne zło nie pochodzi od Boga. On jest Tym, który sieje pszenicę, a więc wszelkie dobro i błogosławieństwo, gdyż Jego pragnieniem jest by chciało nam się żyć na tej ziemi długo i szczęśliwie, byśmy pomnażali otrzymane talenty i z radością dzielili się nawzajem ich owocami. Lecz zło istnieje i usiłuje dobro zagłuszyć.

„Otóż na początku, gdy jeszcze nie zostały wsiane złe ziarna, jest mowa tylko o dobrym nasieniu, bez podkreślenia gatunku rośliny. Nie ma mowy o pszenicy czy kąkolu. Dobre nasienie bez kontaktu ze złym nie zostało nazwane pszenicą, a złe nasienie nie zostało nazwane chwastem ani kąkolem, dopóki nie zostało wsiane. Podobnie my bez konfrontacji ze złem nie umiemy się określić w dobrym. Nie wiemy, kim jesteśmy, na co nas stać, dopóki nie natkniemy się na przeszkodę zła, cierpienia, bólu, nawet nałogu. Nie rozumiemy życia, nie umiemy nawet nazwać tego, co się z nami dzieje i kim jesteśmy naprawdę, dopóki nie skonfrontujemy się z tym, co trudne, co przeszkadza.” Augustyn Pelanowski OSPPE

Rolą jest świat

Rolą jest świat

Mt 13,38: „Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.”

Mt 13,36-43

Z Bożej perspektywy każdy człowiek, który wierzy w Boga, stara się kierować Jego przykazaniami jest dobrym ziarnem w świecie. Bywa on jednak ziarnem zasianym pośród ludzi nieświętych, pogubionych, czasem przewrotnych i złych. Bóg chce każdemu dać szansę. Dobry może wzrosnąć w cnocie np. cierpliwości, miłości bliźniego, wyrozumiałości, łagodności; a zagubiony lub zły otrzymuje przykład, że można żyć i postępować inaczej, którą Bóg może wykorzystać jako impuls, zachętę do dobra i wzbudzenia pragnienia stania się synem Królestwa…

„Animam salvasti tuam predestinasti: Kto szuka zbawienia jednej duszy, własną już zabezpieczył.” św. Augustyn

„Moim ptaszkom rzucam ziarna, które Bóg kładzie mi na dłoni, rzucam na prawo i na lewo. Potem — niech się dzieje, co chce, przestaję się tym zajmować. Niekiedy to jakbym nic nie rzuciła. Czasem zaś widać owoce. Lecz dobry Bóg mi szepcze: „Rzucaj i nie ustawaj, a skutkami się nie zajmuj”.” św. Teresa od Dzieciątka Jezus

nie wyrwali razem z nim i pszenicy

nie wyrwali razem z nim i pszenicy

Mt 13,29: „byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.”

Mt 13,24-30

Moja dusza jest jak rola. Rosną w niej rozmaite rzeczy: pszenica i kąkol, dobro i zło-niektóre splątane ze sobą. Bóg patrzy na nią z nieskończoną wyrozumiałością i cierpliwością. Nie zraża Go nawet najbardziej zachwaszczone pole. I nikogo nie upoważnia do wyrywania chwastów. Nawet mnie, dzierżawcy poletka. To do Niego należy osąd i ostateczne oddzielenie dobra od zła. Tylko On jeden potrafi to zrobić. Każdy, kto się za to zabiera przed czasem, po prostu spartaczy robotę. Nie potrafi zrozumieć choćby tego, że tam, gdzie rośnie zły kąkol czasem najbardziej potrzeba, by została zasiana dobra pszenica… Tymczasem tylko dobro ma niepojęty potencjał wzrostu, a wspierane potężną łaską Boga potrafi się przebić przez przeszkody, braki, ograniczenia i przynieść Mu piękny plon. Moim głównym zdaniem więc jest koncentrować się na pielęgnacji dobra, aż wyrośnie, dojrzeje do żniwa.

„Zachowaj wypisane w duszy to, co mówi Boski Mistrz: w cierpliwości naszej posiądziemy naszą duszę.” św. o. Pio

dobrym nasieniem są synowie królestwa

dobrym nasieniem są synowie królestwa

Mt 13,37-8: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa.”

Jezus zawierza dociekliwym uczniom tajemnicę, że On sam jest Siewcą, Słowem odwiecznym, które nie przeminie(Mt 24,35) ma moc zmienić świat. Ostatecznym znakiem potwierdzającym użyty symbol jest Jego obumarcie przez trzy dni w grobie, by wzejść i rozplenić się na roli, jaką są ludzkie serca na całym świecie. Przyjmujący ziarno Słowa nazwani są dziećmi Królestwa. Zadaniem Jezusa jest przynieść Bogu obfity plon dobra. To On zarządza zbiorem. Na Jego rozkaz aniołowie zgromadzą je w niebieskich spichlerzach, więc dobro, będące wprowadzeniem Słowa w czyn – przetrwa na wieki. Chwasty zaś, czyli zło kiedyś zginie, pochłonie je ogień.

„Im bardziej ktoś wnika w słowa Pisma Świętego, tym głębsze zdobywa z nich zrozumienie, tak jak ziemia, która im lepiej jest uprawiana, tym obfitsze przynosi owoce.” św. Izydor z Sewilli