a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich…

a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich…

Mt 25,32: I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.

Mt 25,31-46

Jezus ujawnia rąbka tajemnicy Bożego kryterium sądzenia. Będzie nim okazywanie miłosierdzia. Cała istota rozwoju duchowego polega na tym, aby mieć serce. Serce niezatwardziałe, które czuje i potrafi współczuć, które kocha i jest zdolne by ponosić ofiary. I które spotyka się z ludzką biedą i potrzebą, a nie obojętnie przechodzi obok lub co gorsza, z okrucieństwem wykorzystuje lub uderza w słabość… Bóg, jako Jedyny może oddzielić dobro od zła i nie jest obojętny wobec bezbożności. Bezbożność zaś to taki stan serca, gdy człowiek nie wierzy w Bożą sprawiedliwość i nie uznaje, że za popełnione zło będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem…

„Cała religia wyraża się w słowie: miłość miłosierdzie. Bądźmy tylko wiernymi i dajmy się prowadzić z wielką miłością i posłuszeństwem tam, gdzie, popycha nas wola Boża… Aż po ostatni powiew tego błogosławionego wiatru, który zaniesie nas do nieba.”bł Karol de Foucauld

„Gdzie jest miłosierdzie i delikatność, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca.”św Franciszek z Asyżu

„Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów.”św Jan Paweł II

I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody

I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody

Mt 25,32: „I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.”

Jezus mówi o sądzie ostatecznym używając obrazowego porównania z pasterskiego życia. Gospodarze często oddzielają na noc owce od kozłów. Owce są odporne na zimno, mają wełnianą sierść, mogą więc spędzać noc na polu. Kozły zaś nie lubią trudnych warunków. Potrzebują komfortu, ciepłych pomieszczeń. Być owcą to wyjść ze swojej strefy komfortu i bezpiecznego dystansu. Miłość jest zawsze ofiarą ze „świętego spokoju”, czasu dla siebie, czasem przedmiotów dla własnej dyspozycji. Jest rezygnacją z wygodnego postrzegania innych jak obcych i wolą zobaczenia w nich Jezusa potrzebującego mojej pomocy.

„Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości.” św. Jan od Krzyża