i może wyda owoc…

i może wyda owoc…

Łk 13,9: i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

Łk 13,1-9

„W wielu tekstach biblijnych figowiec jest symbolem Izraela, który miał przynosić owoce dla swojego Boga. Postawa ogrodnika jest obrazem Bożej cierpliwości i miłosierdzia. Chce dać bezproduktywnemu drzewu jeszcze jedną szansę i robi wszystko, by ta szansa nie została zmarnowana. Na przestrzeni dziejów niektórzy komentatorzy widzieli w tej przypowieści obraz trzyletniej działalności Jezusa wzywającego Jerozolimę (figowiec w środku ogrodu!) do nawrócenia. Ta cierpliwość nie jest jednak naiwną słabością. W końcu nadejdzie czas ostatecznego rozliczenia, bo tego przecież wymaga ogólne dobro i sprawiedliwość. Ojciec, który bez końca pozwala dziecku na wszystko, nie jest dobry, tylko głupio naiwny. Zastanawiające jest to, że przypowieść pozornie nie ma zakończenia. Nie wiemy, jaki los spotkał to drzewo. Jest to jednak zamierzone, bowiem to słuchacz/ czytelnik tej przypowieści ma odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wykorzysta szansę dla swojego bezproduktywnego życia. To ja jestem figowcem, który nie przynosi owoców. Bóg daje mi czas, podejmuje wszelkie zabiegi, by pomóc mi owocować… a potem Jezus podchodzi do mnie i patrzy, czy rokuję jakieś nadzieje na przyszłość, czy znajdzie coś oprócz liści.”Danuta Piekarz

„To, co uświęca to nie cierpienie, ale cierpliwość”św. Jan Bosko

Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa

Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa

Łk 21,29: „I powiedział im przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa.”

Łk 21,29-33

Piękna jest poetycka wyobraźnia Jezusa. Używa obrazowych, lecz bliskich sercu i doświadczeniom słuchaczy metafor. Analogia do figi, która po okresie zimy wypuszcza pączki liści i zawiązki owoców, budząc entuzjazm i ciesząc ludzkie oczy świeżą zielenią-uwypukla sens emocjonalny czujności duchowej. Nie ma być ona dla wierzących czymś na kształt fatalizmu: biernością naznaczoną lękiem przed śmiercią, kataklizmem, zagładą – lecz radosnym oczekiwaniem, tak jak na zbliżającą się już wiosnę – na spotkanie z Tym, o którym wiemy, że nas kocha, Który był i Który jest dobry, sprawiedliwy i miłosierny, i Który przychodzi…

„Chrześcijanin to człowiek, który w swej wierze i nadziei już teraz żyje życiem wiecznym.” Marie Dominique-Philippe OP

„Nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Można by powiedzieć w zimie: to drzewo jest martwe, na przykład figowiec, grusza lub jakiekolwiek inne drzewo owocowe; w okresie zimy zdaje się pozbawione życia. Ale lato dowodzi czegoś innego i pozwala osądzić, czy jest żywe. Naszym latem jest objawienie Chrystusa.” św. Augustyn

„Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.” św. Jan Paweł II

Pewien człowiek miał drzewo figowe

Pewien człowiek miał drzewo figowe

Łk 13,6: „Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swej winnicy;”

Bóg porównany jest do właściciela, który sadzi winnicę (symbol narodu wybranego Iz 5,1-7; Ps 80,9-12), jest ona dla niego źródłem cennych zbiorów. Rośnie tam i drzewo figowe, którego owoce są symbolem wiary(Jr 24,1-10). Mogłoby być ono dumą rolnika – gdyż figowce są okazałymi, widocznymi z daleka drzewami, zwłaszcza na tle niskich winorośli. Owocują zwykle 2x do roku. Niestety od 3 lat żaden owoc wiary się nie pojawił. Drzewo obrazuje więc klęskę nadziei właściciela. Zabiera niezbędne słońce uprawom winorośli i wyjaławia ziemię. Po co je utrzymywać? A jednak ogrodnik (Chrystus), pragnie zrobić wszystko by pomóc drzewu. Negocjuje dlań czas, czyni radykalne ale wzbogacające zabiegi i cierpliwie czeka.

„Każdy zgodnie ze swoim stanem, jakie w obecnym życiu zajmuje, jeśli nie ujawnia dobrych czynów, to zajmuje ziemię niczym bezowocne drzewo, ponieważ w miejscu, w którym jest, odbiera innym okazję do działania.” św. Grzegorz Wielki

ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni

ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni

Mk 11,20: „Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni.”

Jezus powodując uschnięcie drzewa, będącego symbolem wiary i zaufania Bogu protoplastów Izraela(Oz 9,10), ostrzega przed kultem i spełnianiem religijnych rytuałów mechanicznie – bez wiary. To ona jest korzeniem istnienia narodu wybranego, źródłem wyjątkowej relacji z Bogiem. Uschnięty korzeń figi jest wstrząsem dla uczniów nie mniejszym jak wyrzucenie kupców ze świątyni. Jezus jednak wykorzystuje oba swoje gwałtowne i symboliczne gesty by podkreślić, jak wielka jest waga wiary i modlitwy. Bóg potrafi być radykalny w kwestiach najistotniejszych. Jego gniew jest informacją, że walczy, że Mu na czymś bardzo zależy… Nie jest Mu obojętne jak się zachowujemy.

„Modlitwa jest drabiną Jakubową, po której duch człowieka wstępuje do Boga, a łaska Boża zstępuje do człowieka.” św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw

Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw

Łk 13,8: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem.”

Nawrócenie, gr. metanoia to zmiana myślenia. Postrzeganie siebie jako kogoś bezgrzesznego sprawia, że nie potrzebuję wołać o pomoc Boga (a więc zamyka na zbawienie) i uniemożliwia wejście na drogę dobra. A w ostateczności wydanie takich owoców, które są wartościowe i sprawiedliwe w oczach Boga. Jezus jest posłanym na ziemię cierpliwym ogrodnikiem, który prosi za nami u Ojca, okopując nas Słowem Bożym (bodziec do autorefleksji), i sakramentami (bramy łaski).

„W niebie najpiękniejsze drzewa to te, które najwięcej zgrzeszyły, ale posłużyły się swoją biedą jak nawozem, którym okłada się pień.”
św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

„To nie częste spowiedzi czynią nas dobrymi, ale owoc, który z nich wynosimy.” św. Jan Bosko