Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości

Łk 12,15: Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości.

Łk 12,13-21

Jezus pragnie odwrócić serce człowieka od zafiksowania na dostatku i poczuciu bycia poszkodowanym z powodu mniejszego od brata stanu posiadania…

Koncentracja na pieniądzach sprawia, że traci się z oczu świadomość, że życie jest jedynie chwilą między dwoma wiecznościami (tą, przed naszym zaistnieniem i tą, która nastąpi po śmierci) i marnuje życie „bios” (w tym życie wieczne „dzoe”) na zabieganie o bogactwa materialne, których na tamten świat ze sobą nie zabierze…

Hi 1,21: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam odejdę.

„Kto pragnie miłować bliźniego jak siebie samego, nie powinien gromadzić niepotrzebnych rzeczy, które mogą być niezbędne dla innych.” św. Bazyli

„Przyjaciele, których miałam, byli zbyt światowi, zbyt dobrze umieli łączyć radości ziemskie ze służbą Bogu. Za mało myśleli o śmierci, a tymczasem nawiedziła już ona wiele osób z tych, które znałam młodymi, bogatymi i szczęśliwymi!!! Lubię powracać myślą do tych miejsc czarownych, w których żyli, i pytać się, gdzie oni są teraz, co im pozostało z zamków i parków, w których widywałam ich cieszących się wygodnym życiem? I widzę, że wszystko pod Słońcem jest marnością i udręczeniem ducha,…że jedyne dobro – to kochać Boga z całego serca swego i być tu na ziemi ubogim w duchu.” św. Teresa z Lisieux

Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy

Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy

Łk 12,20: Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”

Łk 12,13-21

Człowiek, o którym mówi przypowieść zapomniał, że jego jutro zależy od Boga. Myślał, że jest zdany na siebie, zależy od swych decyzji, a jego siłą jest to, co ma… Psalm 49 pokazuje krótkowzroczność takiej postawy:

„Żaden bogacz nie może się wykupić od śmierci, ani Bogu uiścić okupu za siebie, gdyż cena duszy jest nazbyt wysoka. Nikt nie da rady zapłacić za siebie aby mógł żyć wiecznie i nie zejść do grobu. Mędrcy więc umrą tak samo jak głupcy i obcym pozostawią wszystkie swe bogactwa. Grób będzie ich domem, na wieki mieszkaniem, choćby ich imionami ulice nazywano. Taki jest los wszystkich w sobie zadufanych i miłośników swojej własnej mowy. Bo człowiek w przepychu traci swój rozsądek i ginie jak bydło na rzeź przeznaczone” (Ps 49,8-14.19 Nowy przekład dynamiczny).

Człowiek nie może poprzestać na jedzeniu, piciu i gromadzeniu. Ostra nagana ma uświadomić słuchaczom, że nasze życie nie zależy od nas, lecz jest w ręku Boga. W naszej gestii są decyzje, jaki użytek zrobimy z darowanego czasu i czy nauczymy się kochać, by po wszystkim przyjęto nas do niebieskich przybytków (Łk 16,9).

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości…

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości…

Łk 12,15: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie nie polega na gromadzeniu bogactwa ani nie zależy od tego, co się posiada.”

Łk 12,13-21
Jezus odmawia przyjęcia roli rozjemcy w sprawach majątkowych. Zamiast tego obnaża chciwość, która kryje się za postawą człowieka skarżącego się. Jest on tak skupiony na sobie, że koncentruje się wyłącznie na tym, by wydrzeć coś dla siebie.”Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada.”(Syr 14,9). Jest zaślepione na dobro wspólne i nie ma w nim miejsca na miłość do Boga czy brata.
Przed chciwością chroni dojrzałość duchowa, czyli świadomość, że to, jak kocham i ile miłości z siebie daję innym jest przed Bogiem o wiele ważniejsze od tego, co gromadzę.

„Siła posiadł włości, kto ujął chciwości.”Jan Kochanowski

„Natura jest chciwa, chętniej bierze, niż daje, lubi mieć i posiadać, łaska jest otwarta i ogarniająca, unika posiadania, zadowala się małym, uważa, że większym szczęściem jest dawać niż otrzymywać Dz 20,35.”Tomasz a Kempis

„Gorąca miłość Boga widzi wkoło nieustanne potrzeby udzielania się.”św Faustyna (Dz 1313)

rozważał sam w sobie: Co tu począć

rozważał sam w sobie: Co tu począć

Łk 12,16-17: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć?”

Jezus ostrzega słuchających Go ludzi przed koncentrowaniem się na dobrach materialnych. Są one tak absorbujące i czasochłonne, że potrafią zupełnie przesłonić inne wartości w życiu. Człowiek, goniąc za pozyskaniem tego, czego nie ma i próbując zabezpieczyć to, co posiada w nieunikniony sposób wchodzi w niepokój i stres. Traci z oczu to, co najważniejsze: Boga i drugiego człowieka jako brata. Papież Franciszek celnie zauważył: „jeszcze nigdy nie widziałem by za konduktem pogrzebowym jechał samochód „Przeprowadzki”.” Do Boga nie zabiera się bogactw materialnych ale skarby dobrych uczynków…

„Po chrześcijańsku korzystajcie z waszych pieniędzy i z waszych oszczędności, a wówczas zniknie wiele nędzy i wiele zbolałych ciał, a wiele udręczonych istnień znajdzie pociechę i umocnienie” św o. Pio

„Powiadają, że czas to pieniądz, a ja wam mówię: czas to miłość.” kard. Stefan Wyszyński

żeby się podzielił ze mną spadkiem

żeby się podzielił ze mną spadkiem

Łk 12,13: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem.”

Jezus na ziemi nie jest sędzią od wymyślnych przez ludzi zwyczajów i praw majątkowych. Ugoda jest naszym zadaniem, gdyż Bóg nie może zmusić żadnego człowieka do wyświadczenia drugiemu najmniejszego dobra. Wolność ludzka, zarówno do czynienia dobra jak i zła to jeden z największych i najbardziej niepojętych darów Stwórcy, który niejako krępuje Mu ręce i narzuca ograniczenia choć przecież bez niej nie jest możliwa miłość. Miłość jest jednak największa (1Kor 13,13). Może sobie pozwolić na czekanie aż wszystko co nią nie jest obnaży przed człowiekiem swoją pustkę. Jezus ostrzega przed chciwością bo gdy kimś zawładną rzeczy, staje się duchowym nędzarzem. Można zmarnować, zafiksować swe życie wokół „spadku” i o niczym innym nie móc myśleć, nawet gdy sam Bóg do mnie mówi.

„Ci są bogatszymi od wszystkich, którzy żądzę bogactw przytłumili.” św.Jan Chryzostom